Osmanlı Padişahları İçki İçermiydi ?

“Hayadan boyunca sarayın kapısından girmemiş ve girmeye de imkânı olmayan kişilerin kin ve nefretle dolu ve hatırat adı altındaki müsveddelerini kaynak göstererek Osmanlı padişahları hakkında nasıl hüküm verilebilir?

“Hayadan boyunca sarayın kapısından girmemiş ve girmeye de imkânı olmayan kişilerin kin ve nefretle dolu ve hatırat adı altındaki müsveddelerini kaynak göstererek Osmanlı padişahları hakkında nasıl hüküm verilebilir?”
özcanOsmanlı Padişahları İçki İçermiydi F. KOÇOĞLU
İÇKİ İÇER MİYDİ?
Son zamanlarda Osmanlı padişahlarının vc bilhassa Sultan İkinci Abdiilha-mîd Han’ın içki içtiğine dâir mesnetsiz bir iddia evirilip, çevrilip yeniden gündeme getirilmiştir. Kendilerine azami saygı ölçüleriyle hitap edilmesini, saygı gösterilmesini vc en ufak bir hakarette bulunulmamasını isteyenler; tarihin akışını değiştirmiş, çağ açıp çağ kapatmış, kıtalara hükmetmiş ve asla insanlara zulmetmemiş, karıncayı bile incitmemiş bunca insana karşı en asgari saygıyı göstermemektedirler. Tarih, her aklına gelenin “kara kalemini” eline alıp, istc diğini “karalama tahtası” değildir. Hayatları pahasına bin bir zahmete katlanarak, yaz kış demeden cephelerde ömürlerini geçiren, bir kısmı bir daha geri dönmeyip cephelerde can veren, idâreleri altında bulunan halkın huzur ve refah, için kendi rahatlarını vc hatta evlatlarını feda eden tarihî şahsiyetlerin 6,5 asırlık tarihleri basit ve sinsi iftiralarla karalanamaz.
İğneden ipliğe her şeyi kaydeden, padişahın sofrasına gelen yumurtanın nasıl pişirileceğini tespit eden sistem, içeceğinin cinsini, miktarını niçin kaydetmemiş olsun?

Padişahların vc ailelerinin ikamet ettikleri yer olan sarayların vc bilhassa Topkapı Saravı’nın yanından bile geçmesi ihtimali olmayan bazı batılı seyyahların kendi hayal güçlerini kullanarak yazdıkları seyahat kitaplarını ve yine hayadan boyunca sarayın kapısından girmemiş ve girmeye dc imkânı olmayan kişilerin kin ve nefretle dolu vc hatırat adı altındaki müsveddelerini kaynak göstererek Osmanlı padişahları hakkında nasıl hiikiim verilebilir?

Binlerce vesika Topkapı Sarayı Müzesi’nde, milyonlarca vesika da Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndedir. Bu vesikalann bir tanesinde Os-manlı padişahlannın içki masalarından, içki sofralarından bahis yoktur.
Bu milyonlarca vesika arasında Sultan İkinci Abdülhanıîd Han’ın içki içtiğini gösteren bir belge de yoktur.

“Kabahatin belgesi olmaz” diyenler olabilir. Eğer padişahlar içki ile meşgul olmuş ve içmişlerse bu arşiv kayıtlarında mutlaka olmalıdır. Ve bugüne kadar ortaya çıkmamasına imkân da yoktur. Zaten Osmaıı-lı padişahları aleyhinde bir bilgi bulurum ümidiyle Osmanlı Arşivi’nin yolunu aşındıran ııicc tarihçi müsveddeleri görmüştür bu millet.

“Efendim Osmanlı tarihî kaynaklarından falan kronik, filan vaka-nüvis eseri, filan yazma eser vardır onda yazılıdır.” diyenler olabilir. Hatta Sultan İkinci Selim Han’ın Kıbns’ı üzüm bağlarının çokluğu sebebiyle fethettiğini de söyleyebilirler. Nitekim söylenmiştir de. Peki, Kıbns’ı fetheden Osmanlı Devleti bizzat kendisi veya devrin padişahı burada kaç tane şaraphane kur durdu? Bunun kaçta kaçını kend hazine-i hassasına yani şahsi hazine sine bağladı? Ne kadar şarap üret ve saraya getirip içti? ü
(Devamı var

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.