Osmanlı Padişahına Amerika Başkanından Mektup Var…

Osmanlı Padişahına Amerika Başkanından Mektup Var…12

Osmanlı Devleti ile Amerika arasında başlayan münasebetler, ilk zamanlar daha çok Amerika’nın Osmanlı Devleti’nin ticarî imkanlarından yararlanması şeklinde cereyan etmişti.

Önceleri, İngiliz bayrağı takarak Osmanlı sularında dolaşabilen Amerikan gemileri daha sonra 7 Mayıs 1830’da yapılan Osmanlı-Amerika Ticaret Anlaşması ile sularımızda daha serbest hale geldi. Amerika-Meksika savaşında Amerika’ya yapılan askeri yardımlarla aradaki münasebetler gelişmiş ve bilhassa Sultan İkinci Mahmud Han devrinden sonra sıkılaştı.

Sultan Abdülaziz Han’ın tahta çıkışını tebrik ve bu arada ağabeyi Sultan Abdülmecid Han’ın vefatı için de taziyesini bildirmek için Amerika Başkanı Abraham Lincoln, Sultan Abdülaziz Han’a tarihî bir mektup yazdı. 2 Ekim 1861 tarihli bu mektupta dikkat çeken en mühim özellik, Amerika başkanmm, Sultan Abdülaziz Han’a “bir zamanlar böyle idi” dedirtecek, son derece hürmetli ve iltifatlı sözlerde bulunmasıdır. İşte mektubun orijinal metni ve tercümesi…

Abraham Lincoln

Abraham Lincoln

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Abraham Lincoln’dan Osmanoğullan Hanedanının Padişahı, Haşmetlii Sultan Abdülaziz Han Hazrederi’ne

Aziz ve sevgili dostum;

Majestelerinin lütfettikleri mektuplarından saygıdeğer biraderleri Abdülmecid Han Hazretleri’nin vefat ettiğini ve zât-ı şahanelerinin, ecdadınızın tahtına çıktıklarını öğrenmiş bulunuyorum. Heybetlü biraderiniz ve Birleşik Devletlerin daimi dostu olan Abdülmecid Han’ın irtihali sebebiyle derinden üzüldüğüme sizi temin ediyor ve tahta çıkışınız vesilesiyle sizi tebrike müsaade isterken saltanatınızın size saadet ve şan u şeref ve mülkünüze refah getirmesini temenni ediyorum. Yine sizi temin ederim ki iki millet arasında her zaman var olan dostluk ve iyi münasebetin devamını arzu ediyor ve hükümetimle biraderiniz haz retleri arasında da memnuniyetle sürdürülen münasebetlerin terakkisi için hiçbir şeyden kaçınmayacağıma emin olmanızı istirham ediyorum. Nihayet, Zât-ı Şahanelerini Kadir Allah’a emanet ederim.

Washineton’da 2 Ekim 1861 tarihinde yazılmıştır.

Sizin Sevgili Dostunuz

Abraham Lincoln

Başkan tarafından imzalanmıştır.

Dışişleri Bakanı William H. Sevvard

1 2

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.