OSMANLI KÜLTÜR TARİHİNİN BİLİNMEYENLERİ

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

OSMANLI KÜLTÜR TARİHİNİN BİLİNMEYENLERİ

dsdsd

Bugün adı sanı bilinmeyen veya sadece ihtisas ehlince malum olan dergilerde, armağan kitaplarında ve sair yerlerde yayınlanan ilmi makaleleri, yazıları toplayıp bir kitap halinde neşretmek o ilmi makaleleri, yazıları dolayısıyla ilmi, daha geniş bir okuyucu kitlesiyle buluşturmak demek olacağından oldukça faydalı bir hizmettir. Az fakat dolu dolu yazan ve külliyetli eserler meydana getiren İsmail Erünsal hoca bu niyetle, daha önce farklı farklı dergilerde ve kitaplarda yayınladığı 19 makalesini, güncelleyerek, “Osmanlı Kültür Tarihinin Bilinmeyenleri” adlı bu eserinde toplamıştır.

Osmanlı’nm askeri ve siyasi tarihinin yanmda kültür ve medeniyet tarihinin de hayli revaçta olduğu günümüzde böyle ilmi yönden sağlam ve doyurucu bir kitabın çıkması ilim dünyamız için sevindirici bir haberdir.

Kitapta, kültür ve edebiyat tarihi sahasında kültür tarihimize dair önemli meseleler gündeme getiriliyor. Meselâ; Osmanlılar fethettikleri Arap ülkelerindeki kütüphaneleri yağmaladı mı, 11. Bayezid devri âlimlerinden Molla Lütfi zındıklık ithamıyla mı öldürüldü, Osmanlı münevverleri Evliya Çelebi’ye nasıl bakardı. Şehit Ali Faşa’nm kitaplarının müsaderesi dolayısıyla Osmanlılara yapılan bağnazlık ithamı ne derece haklıdır, 11. Abdülhamid Han devri Türk kütüphaneciliği ve kütüphaneleri nasıldı gibi sorulara cevaplar aranıyor.

Bilhassa Osmanlı’da entelektüel tabaka, kitap ve kütüphane ekseninde araştırmalar yapacak geleceğin arihçileri için önemli bir kaynak olan bu eser, oldukça zarif kapağıyla da kitapseverleri kendine çekmekte.

Edebiyatımızda kendi ismiyle anılacak bir yazı ve anlatım tarzı meydana getiren bir kalem ustasının; âlim ve sanatçı kişiliğiyle Sultan Fatih döneminde silinmez bir iz bırakan Sinan Paşa’nm ahlâk konusundaki benzersiz eseridir،

Başta Sultan Fatih olmak üzere, devrinde yaşamış birçok meşhurla görüşmüş, onlarla müzakere ve münakaşalar yapmış bir şahsın hareketli ve renkli hayat macerasının yazıya dökülmüş izlenim ve yorumlarını görmekteyiz. Eser iki ayrı metin olarak (transkripsiyon ve günümüz Türkçesiyle) karşılıklı sayfalar şeklinde verilmiştin Sinan Paşa’nın Maârifinâme’si ahlak kitapları arasında önemli bir yere sahiptir.

 


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.