Osmanlı Hürriyet Cemiyeti

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Osmanlı Hürriyet Cemiyeti, II. Meşrutiyet’in
ilanından (1908) önce Selanik’te kurulan
siyasal örgüt.
1895-97 arasında hızla örgütlenen Jön
Türkler daha sonra güç yitirerek mücadeleyi
büyük ölçüde yurtdışına kaydırmak zorunda
kalmışlardı. Makedonya Ayaklanmasının
(1903) ardından özellikle Makedonya’da
Jön Türk etkinliklerinin artmasına
karşın, Ahmed Rıza ile ilişkiyi sürdürenler
dışında uzun süre önemli bir örgütsel çalışma
yürütülemedi. Sonunda 1906’da, Jön
Türk hareketiyle yakınlığı olan bir grup,
İsmail Canbolat ve Mithat Şükrü’nün (Bleda)
çevresinde toplanarak Osmanlı Hürriyet
Cemiyeti adı altında yeni bir örgüt
kurmaya karar verdiler.
Örgütün “Heyet-i Aliye” adını alan ilk
yönetim kurulunun üyeleri Bursalı Tahir,
Ahmed Naki, Talat Bey (Paşa), Mithat
Şükrü, Ömer Naci, Kâzım Nami (Duru),
İsmail Canbolat, İsmail Hakkı ve Süleyman
Fehmi’ydi. Talat Bey ve Ahmed Naki
örgütün özellikle Makedonya ve Selanik’te
kısa sürede gelişmesini sağladılar.
Daha sonra Paris’e giderek iki büyük Jön
Türk örgütü Terakki ve İttihat Cemiyeti ile
Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i Merkeziyet
Cemiyeti’nin çalışmalarını inceleyen Ömer
Naci ve Hüsrev Sami (Kızıldoğan), programını
daha milliyetçi buldukları Terakki ve
İttihat Cemiyeti bünyesinde çalışmaya başladılar.
Ardından Nâzım Bey’in girişimleri
sonucunda, Osmanlı Hürriyet Cemiyeti 27
Eylül 1907’de bir protokol imzalayarak
Terakki ve İttihat Cemiyeti ile birleşti.
Ayrıca bak. İttihat ve Terakki Cemiyeti.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.