Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

OSMANLI BASININDAN

1

Geçen sene karlı mevsimde alınan fotoğraftan dört renkli basılmıştır. (Servet-i Fünun. numara: 772, 26 Kanun-ı Sani 1321 [8 şubat 19061)

 

İzmir Gümrüğü Genişletiliyor

İzmir Gümrüğü

Dairesi dar olup çok fazla Avrupa eşyası gelmekte ve bunların gümrükle ilgili muamelelerinin icrasında tüccar bazı güçlüklerle karşılaşmakta olduğundan gümrük dairesinin genişletilerek Avrupa malları için ayrıca bir dairenin inşası İzmir tüccarı tarafından talep edilmiştir. Durum gümrük memuru Şevket Beyefendi tarafından arz olunarak o şekilde İzmir Gümrüğü’nün genişletilmesine ve Avrupa eşyası için ayrıca bir dairenin inşasına padişah müsaadesi çıkmış ve gerekenin yapılması mahalline bildirilmiştir. Avrupa eşyası için yapılacak dairenin temelinin atıldığı ve on iki bin lira masrafla vücuda geleceğinin tahmin edildiği İzmir gazetesinden haber alınmıştır. (Ruzname-i Ceride-i Havadis, numara 514.2 Cemaziyelâhir 1279 [25 Kasım 18621)

Devrilmez SandalDevrilmeyen sandal

servet-i fünun  numara:i(270.2. Mayıs 1312

14 Mayıs 18961

Padişahın Fotoğrafçıbaşısı

Padişahın Fotoğrafçıbaşısı

Padişahımızın sanat erbabı hakkındaki iltifat ve teşviklerine terakkiperverce bir ilave olmak üzere Abdullah Biraderler ismiyle meşhur olan ressama “Padişah hazretlerinin fotoğrafçıbaşısı” unvanı ihsan buyrulmuştur. Ayrıca Abdullah Biraderler’in Beyoglu’nda bulunan resimhanesi kapısına padişah tuğrasının asılmasına müsaade edildiği de işitilmiştir. (Mizan, numara 101,23 Şevval 1306 [21 Haziran 1889])

Anahtarımı İçtim!1

Ecnebi resimlerinden (Le Rire gazetesinden)

-Ne kadar çalışsan nafile, sigaranla kilidi açamazsın!..

-Aman ya Rabbi! Gördün mü başıma geleni, demek sigara yerine anahtarımı içtim!

(Cem, num ara 18, 26 Şubat 1326 [11 M art 1911])

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.