Osman Bey

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Osman Bey (t am b u r i b ü y ü k ) (d. 1816,
İstanbul – ö. 1 Ekim 1885, İstanbul),
özellikle peşrev formundaki yapıtlarıyla tanınan
Osmanlı besteci.
Besteci Tamburi Numan Ağa’nm torunu
ve Tamburi Zeki Mehmed Ağa’nm oğludur.
Tambur çalmayı kendi kendine öğrendi.
II. Mahmud’un musahiplerinden olan
babasının aracılığıyla saraya alındı. Kendisini
hanende olarak kabul ettirdi. Babasının
ölümünden (1846) sonra sazende oldu ve
Saray Fasıl Heyeti’nde sersazende olarak
görevlendirildi. Mevlevi tarikatından olan
Osman Bey saray fasılları dışında, Galata
(Kulekapısı) Mevlevihanesi’ndeki ayinlerde
de tambur çalardı.
Günümüze ulaşabilen 41 yapıtından 16’sı
peşrev, 11’i sazsemaisi ve 14’ü şarkı formundadır.
Yaşadığı dönemin yenilikçi eğiliminden
etkilenen Osman Bey, melodik kurgunun
yoğun olduğu, lirik ve akıcı bir üslup
geliştirmiştir. Peşrevleri sazsemailerine göre
daha başarılıdır. Yegâh, saba, nihavend,
hicaz (hümayun), hüzzam, nişabürek, segâh,
uşşak ve hicazkâr makamlarındaki
peşrevleri türlerinin en değerli örneklerindendir
ve daha sonraki bütün peşrev bestecilerini
derinden etkilemiştir.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.