Osiris,

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Osiris, Eski Mısır’ın en önemli tanrılarından.
Osiris’in kökeni kesin olarak bilinmemektedir.
Aşağı Mısır’daki Busiris kentinin
yerel tanrısıdır ve yeraltı bereketinin kişileştirilmiş
simgesi ya da yalnızca tanrılaştırılmış
bir kahraman da olabilir. İÖ 2400
dolayında hem bereket tanrısı, hem de ölen
firavunun kişileştirilmiş simgesi olarak ikili
bir işlev taşıdığı kesindir. Firavun ölünce
yeraltı dünyasının hükümdarı Osiris’e dönüşür,
ölen firavunun yerine geçen oğlu da
Gök Tanrısı Horus olurdu. Bu nedenle
Osiris ve Horus baba oğuldu. Firavunun
annesi olan Tanrıça İsis, bu ilişki dolayısıyla
Horus’un annesi ve Osiris’in karısıydı. Tanrı
Set, Osiris’in katili ve Horus’un düşmanı
sayılırdı.
En yaygın efsaneye göre Osiris’i öldüren
Set cesedini de 14 parçaya ayırarak yeryüOsiriszüne atar. İsis ile kız kardeşi Nephthys bu
parçaları bulurlar ve cinsel organı dışında
hepsini gömerler, böylece Osiris’e yeni bir
yaşam kazandırırlar. Osiris de bundan sonra
yeraltı dünyasının hükümdarı ve yargıcı
olur. Horus daha sonra Set’i yenerek Mısır’
m yeni kralı olur.
Osiris ölçülerin efendisi olmasının yanı sıra
bitkilere can vermekten Nil’in taşkınlarını
düzenlemeye kadar dünyadaki bütün yaşamı
yeraltından düzenleyen güç sayılır. IÖ
2000’den sonra yalnız ölü firavunların değil,
ölen bütün erkeklerin Osiris’e dönüştüğü
inancı yaygınlaşmıştır. Ama Osiris’e dönüşmek
yeniden dirilmek anlamına gelmez,
çünkü Osiris’in kendisi bile dirilmemiştir.
Bu dönüşüm, kişinin hem öbür dünyada,
hem de torunları aracılığıyla yeryüzünde
ölümsüzlüğe ulaşması demektir.
Osiris’i izleyerek ölümsüzlüğe ulaşma düşüncesi
çeşitli inanışlarla sürdü ve Helenistik
Dönemde Osiris söylencelerine dönüştü.
Geç Eski Krallık dönemindeyse Osiris Şenlikleri
Abydos’taki tapmakta yapılan geçit
törenleriyle gece ayinlerine dönüştü. Bu
şenlikler halka da açıktı. İÖ 3. binyılın
sonlarına doğru ölüleri Abydos’ta geçit töreninin
yapıldığı yol üzerine gömmek ya da
ölüleri temsilen bir stel dikmek görenek
olmuştu.
Simgesel bakımdan tanrının yazgısının yeniden
canlandırılması anlamını taşıyan Osiris
Şenlikleri Mısır’ın çeşitli bölgelerinde
her yıl düzenlenirdi. Memphis’teki kutsal
boğa Apis’in de Osiris’i temsil ettiğine
inanılırdı. Boğa daha sonra Osiris-Apis
adını aldı ve zamanla Helen tanrısı Serapis’in
adı oldu. Yunan-Roma mitolojisinde
Osiris ile Dionysos arasında yakın ilişki
kuruldu.
Yeni Krallık (İÖ 1567 – İÖ 1085) öncesinde
Osiris betimlemelerine pek rastlanmaz.
Bu dönemde Osiris kollarını göğsü üzerine
kavuşturmuş bir mumya olarak temsil edilir.
Bir elinde ucu kanca biçiminde bir asa,
öbür elinde de bir değnek bulunur. Kısa
kesilmiş kıvrık bir sakalı, başında da Yukarı
Mısır’ın beyaz tacına iki kırmızı tüyün
eklenmesiyle oluşan bir atef tacı vardır.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.