ÖRÜMCEKLENMEK

ÖRÜMCEKLENMEK geçz. f. (örümcek’-?enMmcek-le-n-mek). [Bir yer için] örümcek ağlanyle dolmak. Bakımsız ve terk edilmiş bulunmak.
— Patol. Ateşli hastalıklarda ağız veya gözün etrafını kurumuş salgılar kaplamak. (M)
ÖRÜMCEKLER çoğl. 1. «&rU™c,eüei*lL!Î’ reoleri kapsayan eklembacaklılar takımı. (Bu takımdaki hayvanlarda «bir birleri ve onlara bağlı kıvrık zehir çengellen var dır; baş ve göğüs tek bir pa^a h^mdedır [başlıgöğlîs]; karın kısmında bölüt izleri ne men hemen kaybolmuştur. Karın başlıgöğ-se bir sapla bağlanır; karam «l‘ >ar«fın4a arka uca doğru altı ilâ sekiz adet ağ bezi deliği bulunur. Erkeklerde çene-ayağuı son parçası çiftleşmeyi kolaylaştırmak için özel bir şekil almıştır.)
_ ANStKL. Bütün örümcekler_ etçildir; çoğu ağ örer; diğerleri başıboş bir hayat sürer gündüz avlanır; ama örümceklerin ço ğunluğu geceleri ortaya çıkar Dünyanın her tarafında yaygın olan bu bayvanlann fosiline üçüncü zamandan itibaren rastla nır. Eskiden örümcekler UÜ alttakıma ayrılırdı: theraphosa tipi örümcekler ve asıl Örümcekler. Bugün orthognatha ve labi-dognatha diye iki bUyUk gruba aynlmakta-dır; ortognatha grubunda, ve mygalomorhae alttakımları. ha grubunda ise pek çok türü kapsayan araneimorphae alttakımı bulunur. (L) ÖKÜMCEKL1 sıf. (drumcek’ten örümcek-U) [Yer için] örümcek tutmuş, örümcek ailarıyle kaplanmış: Onu elinden yakalamış. örümcekti karanlık altındaki kuyuya Ş°’*rty°’du <H.E. Ajü var) II Mec. [Beyin, kala v.b, için] Hura felerie. birtakım geri inanışlarla <lolo olan venilikleri kabul etmeyen: Yazık ki beyni n“ bir yılın cahil INİhayet oynaya^. rak dine en rezil oyunu / GttlrdiUr.ntya pıp yaptılar, bu hale onu (M. A. fcrsoyj. (Mİ ,

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.