ÖRÜMCEKKUŞU blş. i

Orta boyda veya ufak (18 ilâ 23 sm) ötücü kuş; tüyleri eş-mer-külrengidir; üzerinde az veya çok siyah ve beyaz, bazen pembe veya koyu kırmızı benekler bulunur. (Dişileri ve yavrular erkeklere göre daha donuk renkli ve enlemesine çizgilidir, ötücü bir kuş için fazla kuvvetli olan gagası yandan basıktır;

ÖRÜMCEKKUŞU blş. i. Orta boyda veya ufak (18 ilâ 23 sm) ötücü kuş; tüyleri eş-mer-külrengidir; üzerinde az veya çok siyah ve beyaz, bazen pembe veya koyu kırmızı benekler bulunur. (Dişileri ve yavrular erkeklere göre daha donuk renkli ve enlemesine çizgilidir, ötücü bir kuş için fazla kuvvetli olan gagası yandan basıktır; gaga ucunda diş gibi sivri bir Çikmtı bulunur; kuyruğu oldukça uzundur, örümcek-kuşugUlerden.)
rota. LAROU88E
— ANStKL. örümcekkuşlan (lanius), bö«k-lerle ve küçük hayvanlarla beslenir, fcskı dünya’nın birçok bölgesinde ve Kuzey Amerika’da yaşar. TUrkiye de hulunan ba^-ça türleri: kırmızı sırtlı örümcekkuşu U£ nius collurio) pembemsi lüdür, başı külrengmdedır; «^lerınta üs tünde siyah bir şerit vardır. Kızıl başlı ö-rümcekkuşu da (L. senatör) yukandakine benzer, fakat başı kırmızıdır; bunlarm iki si de göçmendir; ötekilerden daha büyilk olan büyük örümcekkuşu (L. excubitor) ise göçmen değil, kalıcıdır. (LM)
ÖRÜMCEKKUŞUGtLLER çoğl. blş i. ö-rümcekkuşları ile benzerlerini kapsayan ötücü kuşlar familyası. (L)
ÖRÜMCEKLENMEK geçz. f. (örümcek’-?enMmcek-le-n-mek). [Bir yer için] örümcek ağlanyle dolmak. Bakımsız ve terk edilmiş bulunmak.
— Patol. Ateşli hastalıklarda ağız veya gözün etrafını kurumuş salgılar kaplamak. (M)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.