örümcek ağı teoremi

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

örümcek ağı teoremi, iktisatta, arz miktanm
önceki üretim dönemlerindeki fiyatların
belirlediği mal piyasalannda görülen dalgalanmalan
açıklayan kuram. Bu tür dalgalanmalara,
üretim kararının alınmasıyla nihai
ürünün elde edilmesi arasındaki zaman
farkının büyük olduğu dallarda, özellikle de
tanmsal ürün piyasalannda rastlanır.
azalan dalgalanma
Arzın talebe gecikmeli olarak uyum sağladığı
üç farklı durum yandaki şekillerde
gösterilmiştir. Talep eğrisi TT, tüketicilerin
çeşitli fiyatlarda satın alacakları mal miktarlannı,
arz eğrisi AA ise üreticilerin çeşitli
fiyatlarda piyasaya sunacakları miktarları
gösterir. Birinci şekilde, ilk dönemdeki
üretim miktan OMı ise malın talep tarafından
belirlenen fiyatı Fı olacaktır. Üreticiler
bu yüksek fiyatı göz önüne alarak ikinci
dönemde üretim miktarını Fı B2’ye çıkaracaklardır.
Ama bu miktar düzeyindeki arz
ve talebin etkisiyle mal fiyatı F2’ye düşecektir.
Fiyat düşüşü nedeniyle üreticiler üçüncü
dönemde üretimlerini azaltacaklardır. F2 B3
üretim miktarında ise tüketicilerin talebi
fiyatın Fa’e çıkmasına yol açacak ve dalgalanma
bu biçimde sürecektir.
Eğer arz eğrisinin eğimi talep eğrisinin
eğiminden büyükse, dalgalanma gittikçe
azalarak iki eğrinin kesişme noktasında son
bulur (azalan dalgalanma). Tersi durumda,
şiddetlenen dalgalanma görülür. Eğimlerin
aynı olması durumunda ise sürekli dalgalanma
ortaya çıkar.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.