örnekleme

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

örnekleme, istatistikte, belli bir topluluktan,
topluluğu temsil edebilecek bireylerin
ya da durumların seçilmesi süreci ya da
yöntemi. Örneklemeye ve istatistiksel çıkarıma
bir topluluğun her üyesi hakkında bilgi
edinmenin olanaksız olduğu durumlarda
başvurulur; böyle durumlarla genellikle biyolojide,
kimyasal çözümlemede, sanayide
kalite denetiminde ve toplumbilim araştırmalarında
karşılaşılır. Temel örnekleme
yöntemi olasılık kuramına dayanan rasgele
örneklemedir. Böyle bir rasgele örneklemede
topluluğun bütün öğelerinin seçilme
olasılıkları birbirine eşittir; örneğin 50 öğrencili
bir sınıfta her öğrencinin seçilme
olasılığı 1/50’dir. Topluluktan seçilebilecek
her öğe bileşiminin seçilme olasılığı birbirine
eşittir. Olasılık kuramına dayalı örnekleme,
araştırmacının istatistiksel bulguların
rastlantı sonucu olup olmadığını belirlemesini
olanaklı kılar. Bu temel yöntemin
geliştirilmiş biçimleri daha yaygın olarak
kullanılır; bunlar arasında katmanlı örnekleme
(topluluğun sınıflara ayrılması ve her
sınıf içinde yalın rasgele örnekleme uygulanması),
kümeli örnekleme (örnekleme birimi
olarak bir grubun, örneğin hanehalkının,
alındığı örnekleme) ve sistematik örnekleme
(örnek seçiminin rasgele seçimle değil,
başka herhangi bir sisteme göre yapıldığı
[bir listeden isimlerin 10’ar atlayarak seçilmesi
gibi] örnekleme) sayılabilir.
Olasılığa dayanan örnekleme dışında kalan
bir örnekleme türü yargısal örneklemedir;
bu örnekleme türünde seçme süreci araştırmacının
yargılarına dayanır ve birimlerin
seçilme olasılıkları bilinemez. Olasılığa dayalı
yöntemlerin üstünlüklerinden biri yanlı
seçime olanak tanımamasıdır; aynca olasılık
yöntemlerinde örnekleme yanılgısının (örnekten
elde edilen değer ile örneğin seçildiği
topluluğun tümüne ilişkin değer arasındaki
fark) kestirimi olanaklıdır.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.