örgütlü suç

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

örgütlü suç, son derece merkezileşmiş
örgütler aracılığıyla yürütülen yasadışı işler.
Avrupa ve Asya’da uluslararası kaçakçılık,
mücevher hırsızlığı ve uyuşturucu madde
satışı yapan şebekelere tarih boyunca rastlanmasına
ve Sicilya ile Japonya’da kökü
yüzyıllar öncesine dayanan suç örgütlerinin
bulunmasına karşın, örgütlü suçun büyük
bir sektöre dönüşmesi 20. yüzyıla özgü bir
olgu sayılır. Bu sürecin en uç düzeye vardığı
ABD’de suç örgütlerinin işleyişi yasal şirketlerden
oluşan büyük bir kartelin işleyişiyle
karşılaştırılabilir.
ABD’de içki yasağı döneminde (1920-33)
suç işleme oranının dev boyutlara ulaşmasıyla
bütün ülke düzeyinde etkinlik gösteren
bir suç örgütü ortaya çıktı. ABD Anayasası’na
18. Ek Madde’yle içki yapım, satım ve
nakli üzerindeki yasaklama kaldırılınca, bu
suç örgütünü yönetenler başka alanlara
yöneldiler ve daha karmaşık bir yapı kurdular.
Yeni suç örgütü birçok büyük kentteki
yasadışı işlerden sorumlu değişik “aile” ya
da ortaklıklardan oluşan hiyerarşik bir yapıya
dayanıyordu. Her ailenin başında, üyeler
hakkında ölüm kararı bile verebilen bir
patron bulunmaktaydı.
Örgütlü suç her zaman polisi ve mahkemeleri
etkisiz kılacak yollar da bulmuştur.
Örgüt patronları yerel ve ulusal hükümet
kuruluşları üzerinde etkili olabilmek için
büyük paralar harcamaktan kaçınmazlar.
Daha etkili bir yöntem de yasadışı gelirlerin
yasal alanlara yatırılarak aklanmasıdır.
Suç örgütleri, başlıca gelir kaynaklan olan
kumar ve uyuşturucu madde kaçakçılığı
dışında, borç para verme gibi görünüşte
yasal işler de yaparlar. Böyle şirketler aşırı
faizle borç para verir, şiddet ve tehdit gibi
yollarla borç tahsil ederler. Suç örgütlerince
işletilen yasal kuruluşlar baskı ve cinayetle
rakiplerini ortadan kaldırmaya da çalışır.
1975’te örgütlü suçları konu alan federal bir
araştırma, bu sektörün denetimindeki ekonomik
etkinliklerin yılda 50 milyar ABD
Dolan’m bulduğunu ortaya koymaktaydı.
Örgütlü suçun ABD’deki gücünün şiddetten
çok, politikacıların korumasından ve
sıradan yurttaşın korunan bu suçlular karşısındaki
çaresizlik duygusundan kaynaklandığı
görüşü yaygındır.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.