örgün eğitim

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

örgün eğitim, okullarda ya da okul niteliği
taşıyan kuruluşlarda, öğretmenliği meslek
edinmiş kişilerce yürütülen eğitim.
Türkiye’de 1973’te yürürlüğe giren Milli
Eğitim Temel Kanunu’na göre örgün eğitim
sistemi okulöncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim
ve yükseköğretim kademelerinden
oluşur. Örgün eğitim devletin gözetimi ve
denetimi altında, onun onayladığı plan ve
programlara göre yürütülür. Okulöncesi
eğitim dışındaki örgün eğitim notla değerlendirilir
ve diplomaya yönelmiştir. Örgün
eğitim kademelerini tamamlayan öğrencilere
diploma, tamamlamadan ayrılanlara öğrenim
belgesi verilir. 1988 verileriyle Türkiye’de
örgün eğitim kademelerinde okul ve
öğrenci sayısının dağılımı şöyledir: 3.447
okulöncesi birimde 101.039 öğrenci; 50.320
ilkokulda 6.868.793 öğrenci; 5.710 ortaokulda
2.065.733 öğrenci; 1.454 genel lisede
(bünyesindeki ortaokullarla birlikte)
703.762 öğrenci; 1.375 mesleki ve teknik
lisede 466.077 öğrenci. Ayrıca bak. eğitim,
okul.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.