öncülsüz varoluş

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

öncülsüz varoluş, evrim kuramında, kendinden
önce gelen koşullarla açıklanamayan
ya da varlığı önceden kestirilemeyen bir
sistemin ortaya çıkışı. 19. yüzyıl ortalarında
yaşamış bilim felsefecisi George Henry
Lewes, bileşenleri sayesinde önceden bilinebilecek
olgular ile hakkında böyle bir
kestirimin yapılamayacağı olguları (örn.
kum ve talk pudrasının karıştırılmasıyla
elde edilen madde ile sodyum ya da klorüre
benzemeyen bir kimyasal bileşim olan tuz)
birbirinden ayırmıştır. Evrim kuramına göre
yaşam, yeni canlı biçimlerinin ortaya
çıktığı evreleri içeren kesintisiz bir süreçtir.
Bu evreler şöyle sıralanabilir: 1) Yaşamın
başlangıcı, 2) çekirdekli tekhücrelilerin ortaya
çıkışı, 3) bölünmeyle çoğalan tekhücrelilerde
görülmeyen ve bireysel özelliklerin
gelişmesini sağlayan eşeysel üremenin ortaya
çıkışı, 4) sinir sistemi ve ilkel bir beyni
olan bilinçli hayvanların ortaya çıkışı, 5)
bütün bu canlıların en ileri aşaması olan
insanın ortaya çıkışı. Bu yeni yaşam biçimlerinin
her biri, önceki daha az gelişkin evrelerin fizyolojik ve biyokimyasal özelliklerini
temel alırsa da, ancak kendi türüne
özgü ilkelerle açıklanabilir.
Öncülsüz varoluş kavramı özellikle, geniş
canlı grupları arasında dönüşüm mekanizmalannm
açıklığa kavuşmadığını ve genetik
biliminin bu alanda yetersiz kaldığını savunan
bilim adamları arasında önemini korumaktadır.
İngiliz Samuel Alexander ve
Alfred North Whitehead, Güney Afrikalı
Jan (Christiaan) Smuts, Fransız Pierre Teilhard
de Chardin ve Albert Vandel ile
Macar Michael Polanyi, öncülsüz varoluş
kavramını desteklemiş ya da benzer görüşler
öne sürmüş düşünür ve bilim adamları
arasındadır.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.