Ömer Şifai Dede (d. Sinop – ö. 1742, Bursa)

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Ömer Şifai Dede (d. Sinop – ö. 1742,
Bursa), Osmanlı mutasavvıf ve hekim. İstanbul
medreselerinde okudu ve icazet aldı.
Bir ara Mısır’a giderek öğrenimini orada
sürdürdü. Arapça ve Farsçadan başka Latince
de öğrenerek bu dilden çeviriler yaptı.
Mevleviliğe girerek Yenikapı Mevlevihanesi’nde
çile doldurdu, derviş oldu. Mutasavvıflığından
çok hekimliği ile ünlenen Ömer
Şifai Dede çevirilerinin yanı sıra çoğu tıbba
ilişkin bir dizi kitap yazdı. Bunlardan başlıcaları
Cevherü’l-Ferid fi Tıbbi’l-Cedid, Hülasatü’l-
Ebdan, Minhacü’t-Tıb, Kanunü’lİrşad,
Fevaidü’l-Cedide, Mürşidü’l-Muhtar
fi İlmi’l-Esrar, Müfredatü’t-Tıb, Şifai fi Tıbbi’
l- Kimya” dır.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.