Ömer Naci (d. 1878, İstanbul – ö. 29 Temmuz 1916, Kerkük)

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Ömer Naci (d. 1878, İstanbul – ö. 29
Temmuz 1916, Kerkük), asker ve siyaset
adamı.
Mekteb-i Harbiye’de (bugün Kara Harp
Okulu) öğrenim görürken Servet-i Fünun,
Mecmua-i Edebiye gibi dergilere şiir ve
yazılar yazdı. 1902’de mezun olduktan sonra
Usküp’te görevlendirildi. Osmanlı Hürriyet
Cemiyeti’ne girdi ve örgütün önde gelen
kişilerinden biri oldu. 1907’de tutuklanacağını
öğrenince Hüsrev Sami (Kızıldoğan) ile
birlikte Avrupa’ya kaçtı. Bir süre Terakki
ye ittihat (bak. İttihat ve Terakki Cemiyeti)
ile Prens Sabaheddin’in Teşebbüs-i Şahsi ve
Adem-i Merkeziyet cemiyetlerinin çalışmalarını
izleyen Omer Naci, Osmanlı Hürriyet Cemiyeti ile Terakki ve İttihat Cemiyeti’nin
birleşmesinde önemli rol oynadı. Cemiyetin
yayın organı Şûra-yı Ümmet” in çalışmalarına
da katıldı. Sonradan gittiği İran’da
birkaç kez tutuklandıysa da çalışmalarını
sürdürdü ve II. Meşrutiyet’in ilanından
(1908) sonra Türkiye’ye döndü. Selanik’te
çıkan Bağçe ve Genç Kalemler dergilerine
yazılar yazdı. Bu dönemde “İttihat ve
Terakki’nin hatibi” olarak ün kazandı.
1910 ve 1911 kongrelerinde İttihat ve
Terakki’nin Merkez-i Umumisi’ne seçildi.
Nisan-Ağustos 1912’de Kırkkilise (Kırklareli)
mebusu olarak Heyet-i Mebusan’da bulundu;
ayrıca Teşkilat-ı Mahsusa’da çalıştı.
1916’da İttihat ve Terakki Cemiyeti içindeki
muhalefete katıldı. Merkez yönetimi
İran’daki Türkleri ayaklandırmak için onu
bu ülkeye gönderdi. Oradaki gönüllü birliklerle
Ruslara karşı savaşırken tifüse yakalandı
ve tedavi için götürüldüğü Kerkük’te
öldü.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.