Ömer Hayyam

Hayyam, Ömer

Ömer Hayyam

Ömer Hayyam

İranlı şair ve bilgin (Nişapur 1047-ay.y. 1123). Yaşamı konusunda yeterli bilgi bulunmayan Ömer Hayyam’ın yapıtlarından felsefe, mantık, astronomi, matematik öğrenimi gördüğü anlaşılır. Atalarının mesleğinden ötü­rü Hayyam (“çadırcı”) takma adıyla anılmıştır. Belh, Bu­hara, Bağdat ve Merv’i dolaştığı, Selçuklu sultanı Melik- şah’tan ve Karahanlılardan Şemsülmülk’ten yakınlık gördüğü bilinmektedir.

Ömer Hayyam, çağında, daha çok bilim adamı ola­rak ün salmış, tarih, fizik, fıkıh, dinbilim, edebiyat, astro­nomi dersleri vermiş (ama, bazı kaynaklarda, müderris­liğinin hiç de başarılı olmadığı belirtilir), sonraki yüzyıl­larda, şairlik yanı bilim adamlığına oranla ağırlık kazan­mış ve “rubai” türünün kurucusu, en büyük İslâm şairle­rinden biri sayılmıştır.

Başlıca yapıtları: Muhtasar fi’l-Vücud (Varlığa İlişkin Bilgi Özeti), Muhtasar fi’l-Tabiiyat (Fizik Konuları Öze­ti), el-Cebr(Cebir), el-Kevn ve’t-Teklif (Oluş ve Görüş­ler), Ravzat ül-Ukul (Akıllar Bahçesi), Mizan ül-Flikem (Bilgelikler Ölçüsü), Rubaiyat(Dört\ük\er, 1859’da İngi­lizce’ye çevrilmiştir).

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*