ölünceye kadar bakma sözleşmesi

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

ölünceye kadar bakma sözleşmesi, taraflardan
birinin ötekine ölünceye kadar
bakmak, görüp gözetmek koşuluyla
onun mal varlığına ya da bazı mallarının
mülkiyetine sahip olmasını sağlayan sözleşme
türü. Miras hukuku kurallarına bağlı
olarak ya da alelade bir sözleşme olarak
yapılabilir. İlkinde borçlu alacaklı tarafından
mirasçı olarak atanır, İkincisinde ise
bakım alacaklısının edimi sağlıkta hüküm
doğuran bir işlem içinde yer alır. Bakım
alacaklısının haklan devir, haciz, rehin ya
da takas işlemlerine konu olamaz; bakım
borcunu bizzat bakım borçlusunun yerine
getirmesi gerekir. Bakım alacaklısı, haklannın
güvencesi olarak, mülkiyetini bakım
borçlusuna devrettiği taşınmaz üzerinde yasal ipotek kurabilir. Ölünceye kadar bakma
sözleşmesi sözleşmenin tam olarak ifası,
iki taraflı ya da tek taraflı fesih, taraflardan
birinin ölümü durumlannda sona erer.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.