Olof

Olof, lakabı v e r g îc İ k r a l o l o f , Eski İsveççe
o lof sk ö t k o n u n g (ö. 1022, İsveç), 990-
1022 arasında İsveç kralı. Halkına Hıristiyanlığı
benimsetme çabaları pagan kabile
reisleri tarafından engellenmiştir.
Kral Erik’in (Muzaffer) oğluydu. Norveç’
in güçlenmesini engellemek amacıyla, Norveç’e
karşı savaşan Danimarka kralı I.
Svend’le ittifak kurdu. Norveç ordularının
yenilgiye uğratılmasının (1 0 Ö0 ) ardından
kızlarını dönemin ünlü soyluları ve hükümdarlarıyla
evlendirerek konumunu güçlendirmeye
çalıştı.
İnançlı bir Hıristiyan olan Olof, paganların
direnişi nedeniyle, halkını din değiştirmeye
zorlayamadıysa da çeşitli Avrupa ülkelerinden
gelen misyonerler ülkede Hıristiyanlığın
yayılmasını sağladılar. Olof’un yaşamı
13. yüzyıl İzlanda sagalarında ayrıntılarıyla
anlatılır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)