Olinda

Olinda, Brezilya’nın güneydoğu kesimindeki
Pernambuco eyaletinin doğusunda kent.
Atlas Okyanusu kıyısındaki alçak bir tepe
üzerinde, eyalet merkezi Recife’nin 8 kmkuzeyinde yer alır. 1537’de Portekizli Duarte
Coelho Pereira tarafından Pernambuco
capitanía’sının (krallık bağışı topraklardan
oluşan yönetim birimi) merkezi olarak kuruldu.
1600’e gelindiğinde kentin ekonomisi
şeker üretimine dayanıyor ve Siyah köle
emeği yaygın olarak kullanılıyordu. Felemenkliler
1630’da kenti işgal ederekama bazı çevrelerce ticari çıkarlara ya da
İngiltere’nin Yakındoğu’daki konumunu
güçlendirme isteğine bağlanmıştır.
İmparatorluğun birçok yerini dolaşan bir
İngiliz görevlisinin oğluydu. Düzensiz bir
eğitim gördü. Baroya alındıysa da çok
geçmeden hukuku bırakarak serüven dolu
bir yaşamı seçti. 1852’de Journey to Khatmandu
(Katmandu’ya Yolculuk), ertesi yıl
da The Russian Shores o f the Black Sea in
the Autumn of 1852, with a Voyage Down
the Volga, and a Tour Through the Country
of the Don Cossacks (1852 Sonbaharında
Rusya’nın Karadeniz Kıyılan, Volga’dan Aşağı
Bir Yolculuk ve Don Kazaklannın Ülkesinde
Bir Gezinti) adlı gezi kitaplannı yayımladı.
Daha sonra Elgin kontu James Bruce’un
sekreteri, The Times’m savaş muhabiri,
gayri resmî İngiliz gözlemcisi ve kısa süre
Japonya’daki İngiliz elçiliği birinci sekreteri
olarak dünyanın çeşitli yerlerinde bulundu
ve izlenimlerini Episodes in a Life of
Adventure (1887; Bir Serüven Yaşamından
Kesitler) gibi kitaplarında anlattı. Narrative
of the Earl of Elgin’s Mission to China and
Japan de (1859; Elgin Kontunun Çin ve
Japonya’daki Görevinin Öyküsü) savaş gemileri
gölgesinde sürdürülen 19. yüzyıl diplomasisini
büyüleyici bir dille anlattı. Londra
sosyetesini konu alan Piccadilly: A
Fragment o f Contemporary Biography (Piccadilly:
Çağdaş Bir Yaşamöyküsünün Parçası)
adlı yergili romanının yayımlandığı
1865’te Muhafazakâr Parti’den parlamentoya
seçildi.
1867’de ABD’ye giden Oliphant orada
Yeni Yaşam Kardeşleri’ne katıldı ve servetini
tarikatın kurucusu T.L. Harris’e bırakarak
1881’e değin onun önderliğini benimsedi.
Yahudi olmamasına karşın 1878’de Disraeli
ve Salisbury 3. markisi Robert Cecil’e
Yahudilerin Filistin’e yerleşmelerini öngören
bir plan sundu. Salisbury ve Doğu
Avrupa Yahudilerinin olumlu karşıladığı
plan Osmanlı padişahı tarafından reddedildi.
1882’de karısıyla birlikte Hayfa’ya yerleşen
Oliphant orada küçük bir topluluk
oluşturdu. Birlikte yazdıkları Sympneumata;
or, Evolutionary Forces Now Active inMan (1885; Sympneumata; ya da İnsanda
Etkin Durumdaki Evrimci Güçler) arınmış
bir cinsel yaşama çağrıydı.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)