Olimpos-Beydağları Milli Parkı

Olimpos-Beydağları Milli Parkı, b e y
d a G l a r i s a h î l M İL L İ p a r k i olarak da bilinir,
Akdeniz Bölgesi’nde doğal, tarihsel ve arkeolojik
değerleri korumak amacıyla 16
Mart 1972’de oluşturulan park. Antalya
ilinin Merkez ilçe ve Kumluca ilçesi sınırları
içinde kalır. Daha önce Türkiye’nin en
büyük ulusal parkı olarak 69.800 hektarı
bulan alanı, 2 Eylül 1988 tarihli BakanlarKurulu kararıyla 34.425 hektara indirilmiştir.
Eskiden Alakır ve Çandır vadilerinin
doğu yamaçlarına kadar sokulan ulusal
parkın batı sınırı son düzenlemeyle iyice
doğuya çekilmiş, hatta bazı kıyı kesimleri
park sınırları dışında bırakılmıştır. Beldibi,
Göynük, Tekirova, Kemer ve Çamyuva
yörelerinin bazı kıyı kesimleri ile Karaöz
limanı sınırları dışında bırakılan ulusal
park, kuzeydeki yeni Antalya limanından
güneydeki Yardımcı (Gelidonya) Burnuna
kadar uzanır. Kıyı açığındaki Sıçan Adası
ile Üç Adalar ve Beş Adalar ulusal park
sınırı içindedir.
Eşsiz doğal güzellikleri olan ulusal park
alanının kıyı kesiminin hemen ardında duvar
biçiminde Görece Dağı yükselir. Beydağlan’mn
kuzey-güney doğrultulu kıyı bölümünü
oluşturan bu sıranın en yüksek
noktası Tahtalı Dağıdır (2.366 m). Kıyı
kesiminin doğal bitki örtüsü makilerden
oluşur. Dağlık alan kızılçam ormanlarıyla
kaplıdır; yüksek kesimlerde sedir ve ardıç
ormanlarına rastlanır. Çıralı limanı ardında
yükselen dağlık alandaki Yanartaş adıyla
anılan yörede, ağzında sürekli olarak ateş
yanan bir yank ya da baca vardır. İlkçağda
kutsal sayılan ve Khimaira(*) adlı canavarın
nefesi olduğuna inanılan bu ateşin, yeraltından
ısınarak gelen gazlar nedeniyle sürekli
yandığı sanılmaktadır. Bu yörede başka
doğal gaz sızıntılarına da rastlanır.Tarihsel değerler açısından da zengin olan
parkın başlıca tarihsel kent kalıntıları Olympos(*)
ve Phaselis’tir(*). Lykia bölgesinin
en doğusunda yer alan bu kent kalıntıları
arasında arkeolojik açıdan önem taşıyan
yapılara rastlanır.
Çıralı ve Andrasan limanları ve daha
birçok koyun bulunduğu ulusal parkta her
türlü deniz sporu, piknik, kamp ve gezi
yapılabilir. Antalya’yı Kemer üzerinden
Kumluca’ya bağlayan karayolu ulusal parktan
geçer. Son düzenlemeyle ulusal park
sınırları dışında bırakılan Beldibi ve Kemer
gibi yörelerde birçok tatil köyü, otel, motel,
kamping ve lokanta vardır. Bu yörelere her
yıl çok sayıda yabancı turist gelir. Ulusal
park alanındaki olanaklardan yılda 7-8 ay
yararlanılır. Antalya Körfezi ile yörenin
eşsiz güzelliklerinin izlenebilmesi amacıyla
Tünektepe’de yapılan döner gazino, ulusal
park sınırları içindedir

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)