Olgun, Tahir

Olgun, Tahir, t a h î r ü l -m e v l e v î olarak da
bilinir (d. 13 Eylül 1877, İstanbul – ö. 1951,
İstanbul), edebiyat tarihçisi.
Öğrenimini Gülhane Askeri Rüşdiyesi’nde
ve Menşe-i Küttab-ı Askeriye’de tamamladı
(1892). Serasker Kapısı Piyade Dairesi’nde
çalıştı. Mevleviliğe bağlandı ve Yenikapı
Mevlevihanesi’nde çile çıkardı. 1903’ten
başlayarak çeşitli okullarda Farsça, İslam
tarihi ve edebiyat dersleri okuttu. İstanbul
Kütüphaneleri Tasnif Heyeti’nde Türkçe
yazma divanların kataloglarının hazırlanmahazırlanması
çalışmalarına katıldı. Mahfel (1920-26; 68
sayı) adlı bir dergi çıkardı.
Ölgun, Türk Edebiyatına Dair Manzum
Bir Muhtıra adlı yapıtında Türk lehçeleri ve
yazısı ile divan ve halk edebiyatları üzerine
bilgiler, bazı Çağatay ve Osmanlı şairlerinin
kısa yaşamöykülerini vermiştir. Öbür yapıtları
arasında Edebiyat Lügati (1936), Fuzulî’ye
Dair (1936), Şair Nev’î ye Suriyye
Kasidesi (1937), Müslümanlıkta İbadet Tarihi
(1946-47) sayılabilir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)