Olav III

Olav III H a r a l d s so n . lakabı sa k în o l a v ,
Norveççe o l a v k y r r e (ö. 1093, Norveç),
1066-93 arasında Norveç kralı. Hükümdarlığı
sırasında ülke en parlak dönemlerinden
birini ve ortaçağ Norveç tarihinde ender
görülen uzunlukta bir barış dönemi yaşamış,
Norveç Kilisesi’nin örgütlenmesi pekiştirilmiştir.
Norveç kralı III. Harald’m oğluydu. Babasının
ölümüyle sonuçlanan başarısız İngiltere
seferine katıldı (1066). Yenilgiden sonra
İngiltere kralı II. Harold’la barış yaptı ve
Norveç’e dönerek ülkeyi kardeşi II. Magnus’la
birlikte yönetmeye başladı. Magn1069’da ölünce ülkenin tek hükümdarı oldu.
1068’de Danimarka kralı II. Svend’le
bir barış antlaşması yaparak onu Norveç’i
işgal planından vazgeçirdi. Böylelikle Norveç
tarihinde 25 yıllık bir banş dönemi
başlamış oldu.
Olav Papa VII. Gregorius ve babasının
düşmanlarından Bremen başpiskoposu ve
papanın İskandinavya temsilcisi Adalbert’le
(Adelbert) barış yaparak Norveç Kilisesi’ne
daha kararlı bir yapı kazandırmak için çaba
harcadı. Kara Avrupa’sındaki kiliselerin
örgütlenme modellerine bağlı kalmaya çalıştıysa
da, Norveç Kilisesi Roma’dan fazla
etkilenmedi ve Olav Norveçli din adamları
üzerindeki kişisel denetimini korudu.
Olav Norveç’teki dört piskoposluk bölgesine
toprak bağışlayarak kentsel gelişmeyi
hızlandırdı. Çok sayıda kilise ve kent kurdu.
Bunlardan biri olan Bergen (y. 1070-75)
kenti kısa sürede önemli bir ticaret merkezi
durumuna geldi. Hükümdarlığı aynı zamanda
Avrupa aristokrasisinin yaşam tarzının
ve kültürünün Norveç’e girmeye başladığı
bir dönem oldu.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)