Olav II

Olav II H a r a l d s so n , A z iz o l a v olarak da
bilinir, Norveççe h e l l ig -o l a v (d. y. 995 – ö.
29 Temmuz 1030, Stiklestad, Norveç; yortu
günü 29 Temmuz), bütün Norveç’e egemenliğini
kabul ettiren ilk Norveç kralı ve
ülkenin koruyucu azizi. Norveç’teki Dan
egemenliğine 12 yıl süreyle ara vermiş ve
Hıristiyanlığın hızla yayılmasını sağlamıştır.
1024’te ilan ettiği dinsel içerikli yasa, Norveç’in
ilk ulusal yasası olarak kabul edilir.
Norveç kralı I. Harald’m soyundan gelen
Harald Grenske’nin oğluydu. Pagan olarak
yetiştirildi ve Baltık bölgesinde yiking savaşçısı
oldu. 1009-11 arasında İngilizlere
karşı savaştıysa da, 1013’te Danlara karşı
savaşta İngiltere kralı II. Ethelred’e destek
oldu. Danimarka kralı I. Svend’in İngiltere’de
üstünlüğü sağlaması üzerine İspanya’
ya ve Fransa’ya gitti. Fransa’dayken Hıristiyan
oldu (1013).
1015’te Norveç’e dönen Olav daha önce
Danimarka, İsveç ve Lade kontu Norveçli
Hâkon’un elinde olan toprakları fethetti ve
bir yıl içinde bütün Norveç’e egemenliğini
kabul ettirdi. Sonraki 12 yılda iç kesimlerdeki
soylulann desteğini kazandı ve İngiltere’den
getirttiği misyonerler aracılığıyla Hıristiyanlığı
bu bölgelerde yaymaya çalıştı.
Dinsel konulardaki danışmanı Piskopos
Grimkeirie birlikte 1024’te Moster’de ilan
ettiği bir yasayla Norveç Kilisesi kurulmuş
oldu.
1019’da İsveç kralı Olof Skötkonung’la
arasındaki anlaşmazlığı çözen Olav, İngiltere
ve Danimarka kralı Canute’un Norveç’i
işgal tehdidi karşısında Olof un oğlu Anund
Jakob’la kuvvetlerini birleştirdi. Ama önde
gelen Norveçli kabile reislerinin desteğini
kazanan Canute, Olav’ı, Rusya’ya kaçarak
kansınm Kiev’deki akrabalannın yanma
sığınmak zorunda bıraktı (1028).
Olav 1030’da Anund Jakob’un yardımıyla
Norveç’i geri almak için bir harekât düzenlediyse
de ünlü Stiklestad Çarpışması’nda
(1030) Norveçli köylüler ve Dan ordusu
karşısında yenilgiye uğradı ve öldü. Halk
tarafından çok sevilmesi, kilise için yaptıklan
ve efsaneleşen ölümünü izleyen mucizeler
nedeniyle 1031’de azizler listesine kabul
edildi. Ingiltere, İsveç ve Roma’da onuruna
kiliseler yapılan Olav, Ortodoks Kilisesi’nce
kabul edilen son Batılı azizdir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)