olanak

olanak, felsefede, zorunluluk ile olumsallık
arasındaki karşıtlığın açıklanmasında yararlanılan
temel kiplik kategorilerinden biri.
Mantıkta olanak, herhangi bir çelişkinin
bulunmadığına işaret eder. Helenistik Dönemde
Yunanistan’da “doğru olan ya da
doğru olacak olan” ve “olmasa bile, olması
herhangi bir şey tarafından önlenmeyen”
biçiminde tanımlanan olanak Aristoteles’e
göre zorunluluk ile ilişkisi içinde ele alınmalıdır.
Ona göre, “Bütün insanlar ölümlüdür”
gibi zorunlu bir önerme bir şeyin
özüne ilişkin bir yargı iken, “Bazı insanlar
uzun boyludur”, gibi olanaklı bir önerme
bir şeyin ilineksel niteliği ile ilgili bir
yargıdır. Bazı filozoflar olanaklı şeylerin ya
da durumlann, kavramları çelişki içermeyen
şeyler ya da durumlar olduğunu öne
sürerler. Kant’a göre, bir şeyin deneysel
olanağını belirlemek için o şeyin doğasının
gerçek deney koşullarına uyup uymadığının
araştırılması gerekir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)