Olaf

Olaf G u t h f r it h so n , o l a f g o d f r e y so n olarak
da bilinir, a n l a f olarak da yazılır ( ö .
941, Tyningham, İskoçya), Dublin ve Northumbria
kralı.Dublin kralı Guthfrith’in (Godfrey) oğluydu.
934’te Dublin kralı oldu. 937’de İngiltere’ye
giderek Brunanburh’da Athelstan’a
karşı yapılan savaşa katıldı. Athelstan’m
zaferiyle sonuçlanan savaştan sonra İrlanda’ya
döndüyse de, çok kısa bir süre Olaf
Sihtricson’la birlikte Northumbria kralı olduğu
sanılmaktadır. Athelstan’m ölümünden
sonra Northumbrialıların İngiltere’ye
çağırdığı “İrlandalI Olaf” olma olasılığı
vardır. Dunbar yakınında Tyningham’da
öldürülen Olaf, sık sık Olaf Sihtricson’la
karıştırılır.
Olaf Sih t r ic s o n . a n l a f olarak da yazılır (ö.
981?, Iona?), Dublin ve Northumbria’mn
Dan kralı. Sagalarda Kızıl Olaf (Olaf Cuaran)
lakabıyla anılır.
Deira kralı Sihtric’in oğlu ve İngiltere kralı
Athelstan’ın akrabasıydı. Sihtric’in yaklaşık
927’de ölmesinin ardından Athelstan Deira’yı
topraklarına kattı. Olaf 937’ye değin
İskoçya ve İrlanda’da sürgün yaşadı.
937’deki ünlü Brunanburh Çarpışması’nda
müttefiki başka prenslerle birlikte Athelstan
karşısında bozguna uğradı. Çarpışmadan
sonra yeniden İrlanda’ya dönerek akrabalarının
yanma sığındı. Athelstan’m 940’ta
ölmesinden hemen sonra kendisi ya da Olaf
Guthfrithson(*) Northumbrialılarca İngiltere’ye
çağrıldı. Her ikisi de çağrıya uyduysa
da yeni İngiltere kralı Edmund 941’de
Deira’yı Olaf Sihtricson’a bıraktı. Ama
İngilizlerle Danlar arasındaki barış uzun
süreli olmadı. Çıkan savaşta York başpiskoposu
Wulfstan Olaf’ı destekledi. 944’te
Edmund tarafından Northumbria’dan sürülen
Olaf, İrlanda’ya giderek Danlarm elindeki
Dublin Krallığı’mn başına geçti. 949’da
yeniden Northumbria kralı olduysa da,
952’de Erik Bloodaxe tarafından Northumbria’dan
sürüldü ve yaşamının geri kalan
bölümünü İrlanda’da savaşarak geçirdi.
Danların 980’deki Tara Çarpışması’nda aldığı
yenilginin ardından Iona’ya gitti. Güvenilir
olmayan bir kaynağın 994’te Dublin’de
bulunduğunu belirtmesine karşılık, 981’de
Iona’da öldüğü sanılmaktadır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)