okumak ile ilgili

okumak ile ilgili

okura yardımcı olur Kuran ile tamamlayıcı ilim-İle kastedilen ayet-i kerimelerin manalarının anlayabilmek için “Usul-u Fıkıh’1 ilmidir Hadis rivayet eden ravılerin adlarını, ehliyetlerini bildiren ilim ise “hadi? ilminin” tamamlayıcı ilmidir. Eğer usul ilmi bilinmez ise Ayet-i kerimelerden hükümler çıkartmak kola\ olmazdı. Hadis ilminde ise, manaların ve hükümlerin aslına uygun olup olmadığını bilmek için tamamlayıcı ilim şarttır.

Randevulaşılan kitaplarda tamamlayıcı ilmin önemi ve katkısı göz önünde bulundurulmalıdır. Mütalaa ve müzakere sırasında okur, hazırlık ilmini de kullanarak müellifin vermek istediklerini favdalı olarak alabilmesi için o sahada tamamlayıcı ilme ihtiyaç duyar.

Mesela okur, medya okuryazarlığı üzerine bir kitap mütalaa etmek istedi. Bu alanda hazırlık ilimlerinden olmak üzere mevzua yakın en az bir veya iki kitap okuması gerekir. Makaleler okumuş olması gerekir. Toplumbilim ve medya üzerinde kavramsallaşan terimlerden haberdar olması gerekir. Tamamlayıcı ilim olarak, okuduğu bu kitap okuru bir yanlıştan kurtarmalı ya da bir doğruyu ona öğretmelidir. Aksine yanlışa düşürmemelidir. Yanlışa düşmemek için de okurun bu sahadaki hazırlık ilimlerini bilmesi ve okuyacağı kitabın sınırlarını bilmesi gerekir. Kısacası tamamlayıcı ilim başlarda medya ağında kaybolmamak, kendini muhafaza etmektir ; ama medya bataklığına batmamak için medya ve kitabın müellifi hakkında hazırlık ilmine de vakıf olması gerekir.
Etkili Okurun 7 Vasıfı
Etkili okur ilimde gitmek istediği yolu bilen kişidir. Gitmek istediği bu yolda yayınlanan eserlerin çoğunluğunu görmüştür.

Gördüğü eserleri çok hızlı bir şekilde tetkik eder. Ve onlara verdiği puanlara göre, okumak istediği kitapları sistemleştirir. Daha sonra da o kitaplara uygun zamanlarda randevu verir.

Eseri okumaya başladığında artık, hazırlık bilgilerinin de tesiri ile kitaba sorular sorabilmektedir.
Sorduğu sorulara aldığı cevaplarla eserden kendisi için “tamamlayıcı ilmi” çıkartmaya çalışır.
Tamamlayıcı ilme tesiri bakımından kitaptan özet çıkartır, önemli yerlerin altını çizer.

Doğruluğundan emin olmadığı veya yazara katılmadığı yerleri faydalı olmayan bilgiler ya da eleştirilecekler sınıfına kaydeder.

Kabul etmediği ve eleştirdiği noktalan ilk fırsatta araştırır. Doğruluğundan emin olmak için yazara kaülmamakta ne derece doğru veya yanlış yaptığını görmeye çalışır. Ve kitaptan çıkarttığı notlan sistemli bir şekilde muhafaza eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.