oktruva

oktruva, iç g ü m r ü k r e s m î olarak da bilinir,
Avrupa’da genellikle komün(*) ya da belediye
gibi yerel bir siyasi birimin kendi
bölgesine giren bazı mallardan aldığı vergi,
tik kez Roma Döneminde İtalya’da vectigal
ya da portorium adıyla uygulandı. II. Dünya
Savaşı’ndan sonra Fransa, İtalya, İspanya,
Portekiz ve Avusturya gibi ülkelerde
hâlâ görülmekle birlikte uygulama alanının
daraltılması, bazen de tümüyle kaldırılması
yönünde güçlü bir eğilim söz konusudur.
Verginin toplanma maliyeti getirisine oranla
çok yüksektir; hatta toplanan verginin
yüzde 50’sini bulabilmektedir.
Osmanlı Devleti’nde 19. yüzyılın ilk yarısına
değin süregelen “ticaret-i dahiliye rüsum-
u kadimesi”, 1838 Baltalimanı Antlaşması
ile özel olarak İngiliz malları açısından
kaldırılırken, yerli mamuller açısından yürürlükte
tutuldu. Bu uygulama, Sanayi
Devrimi’ni gerçekleştirmiş Ingiltere’nin (ve
giderek öbür büyük devletlerin) ucuz seri
imalat ürünlerinin Osmanlı iç pazarını istila
etmesini kolaylaştırıcı bir rol oynadı.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)