Oksvrynkhos

Oksvrynkhos, Yukan Mısır’ın 19. nomos’unun(*)
merkezi antik kent. Nil Vadisinin
batı ucunda, el-Minya ili (muhafaza) sınırlan
içinde yer alır. 19. yüzyılın ikinci yansında
B.P. Grenfell ve A.S. Hunt, 20. yüzyılın
başlannda da İtalyan bilim adamlan burada
çok sayıda papirüs ortaya çıkardılar. İÖ 250-
IS 700 arasındaki dönemden kalan papirüslerin
çoğu Eski Yunanca ve Latince
yazılmışsa da, demotik yazıyla(*) Mısır
dilinde, Kopt dilinde, İbranice, Süryanice
ve Arapça olanlar da vardır. Bu papirüsler
dinsel metinlerle (örn. Serapis’in mucizeleri,
Yeni Ahit’in ilk kopyaları ve bazı
apokrif yazılar) Eski Yunan edebiyatının
bazı başyapıtlarını içermektedir. Aralannda
lirik şair Pindaros’un, Menandros ve Kallimakhos
gibi oyun yazarlarının yapıtlanndan
seçmelerin, ayrıca sayısız hitabet ve tarih
kitabının bulunduğu, eskiden kayıp sanılan
birçok metin bu papirüslerde yazılı olarak
ele geçmiştir. Antik Oksyrynkhos kentinin
yerinde günümüzde el-Bahnasa köyü
vardır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)