Oksitan dili

Oksitan dili, l a n g u e d o c d î l î ya da p r o –
v a n s d î l î olarak da bilinir, Fransa’nın güney
bölgelerinde konuşulan Roman dili. Bu dili
konuşanların resmî ve kültür dili Fransızcadır,
ama günlük yaşamda Oksitan lehçeleri
kullanılır. Oksitan adı, nüfusunun
tümü Oksitan dili konuşan Limousin, Languedoc
ve eski Akitanya’yla Fransız Alpleri’nin
güney bölümünü içeren coğrafi bölgenin
(Oksitanya) adından türetilmiştir. Languedoc
adı ise, “evet” anlamında Latince
hoc ille’den gelme oi’l (bugün ouî) sözcüğünü
kullanan langue d’oiTe karşılık, Latince
hoc’dan gelme oc sözcüğünü kullanan
langue d ’oc’dan gelir ve Fransa’da Massif
Central’in güneyindeki hem dilsel, hem de
siyasi ve coğrafi bölgeyi belirtir. Provans
adı ise önceleri Provence bölgesinde konuşulan
lehçenin adıydı, ama sonradan
Provans lehçesine dayanan standart
ortaçağ edebiyat dili için de kullanılmaya
başladıProvans dili 12-14. yüzyıllar arasında Fransa’nın
ve Ispanya’nın kuzey bölgelerinin
günlük diliydi ve edebiyatta, özellikle de
ortaçağ trubadurlarınca şiirde yaygın olarak
kullanılıyordu. Bu yüzden Oksitan dilindeki
edebiyat oldukça zengindir. Bu dilde yazılmış
ilk metin, 10. yüzyıldan kaldığı sanılan
Latince bir şiire eklenmiş bir nakarattır.
Çağdaş Oksitan lehçeleri içinde en önemlileri
Limousin, Auvergnat, Provence ve Languedoc
lehçeleridir. Fransa’nın güneybatısında
konuşulan Roman lehçesi Gaskon
genellikle bir Oksitan lehçesi sayılmakla
birlikte, birbirine az çok benzeyen öteki
Oksitan lehçelerinden çok farklı olduğu için
bazen ayrı bir dil kabul edilir. Oksitan dilini
konuşanların Katalancayı çağdaş Gaskon
lehçesinden daha iyi anladıkları söylenebilir.
Katalancayla yakın akraba olan Oksitan
dili, yakın geçmişte Fransızcadan çok etkilenmekle
birlikte, sesbilgisi ve dilbilgisi
açısından Fransızcadan çok, İspanyolcaya
yakındır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)