oksit

oksit, oksijenin başka elementlerle oluşturduğu
kimyasal bileşiklerin genel adı.
Hemen hemen bütün elementler, tipik
olarak metalden ametale kadar değişen
özelliklerde oksitler oluşturur. Metal oksitler,
oksit iyonu (O”2) içeren kristal yapılı
katilardır; suyla tepkimeye girerek bazları,
asitlerle tepkimeye girerek de tuzları oluştururlar.
Oksijen atomlarının ametal atomlara
ortaklaşım bağıyla bağlandığı ametal oksitler
ise uçucu bileşiklerdir; bunlar metal
oksitlerin tersine suyla asitlere, bazlarla da
tuzlara dönüşürler. Örneğin, bir metal oksit
olan kalsiyum oksit (CaO) suyla kuvvetli bir
baz olan kalsiyum hidroksiti, hidroklorik
asitle ise kalsiyum klorür tuzunu oluşturur;
bir ametal oksit olan kükürt trioksit
(SO3 ) suyla kuvvetli bir asit olan sülfürik
asidi, sodyum hidroksitle ise sodyum sülfat
tuzunu verir. Aluminyum, çinko ve kalay
gibi metallerin oksitleri hem asitlerle hem
de bazlarla tepkimeye girerek tuzları oluştururlar
ve bu nedenle de amfoter olarak
adlandırılırlar. Örneğin, aluminyum oksidin
(AI2O3 ) hidroklorik asitle tepkimeye girmesiyle
aluminyum klorür, sodyum hidroksitle
tepkimeye girmesiyle de sodyum aluminat
oluşur.
Bazı organik bileşiklerin de oksijenle ya da
öbür yükseltgeyici maddelerle tepkimeye
girerek oksitlere dönüştüğü bilinir. Örneğin,
oksijenin azot, fosfor ve kükürt atomlarıyla
ortaklaşım bağı yaptığı amin, fosfin
ve sülfürler sırasıyla aminoksit, fosfinoksit
ve sülfoksitleri oluşturur. Olefin oksitler
olarak bilinen bileşikler ise halkalı yapıda
eterlerdir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)