oksim

oksim, çoğunlukla hidroksilaminin bir aldehit,
keton ya da kinonla tepkimesi sonucu
elde edilen azotlu organik bileşiklerin genel
adı. Oksimlerin molekül yapısı
X
^C = N —OH’ dir.
Y
Buradaki X ve Y hidrojen atomlarını ya da
bir organik bileşikten bir hidrojen çıkmasıyla
oluşan organik grupları simgeler. Oksimlerin
çoğu tipik erime noktaları olan katilakatilardır;
bu özellikleri nedeniyle sıvı aldehitlerin
ve ketonların saptanmasında kullanılırlar.
Oksimler, hidrojen verici ayıraçların bazı
nitro bileşikleriyle tepkimeye girmesi ya da
nitrozo bileşiklerinin izomerleşmesi yoluyla
da elde edilebilir. Aldehitlerden elde edilen
oksimler (aldoksimler) su çıkarılarak nitrillere
dönüştürülebilir. Öbür önemli tepkimeleri
arasında hidrojenle ya da başka indirgenlerle
aminlere, kuvvetli asitler ya da
fosfor pentaklorürle de amitlere dönüşmesi
sayılabilir. Sanayide sikloheksanon oksimden
kaprolaktam (naylon 6’nın başlangıç
maddesi) üretiminde amitlere dönüşüm tepkimesinden
yararlanılır

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)