oksijen çevrimi

oksijen çevrimi, oksijenin değişik biçimlere
dönüşerek doğada sürekli dolaşımını
sağlayan süreç. Havada gaz, suda ise çözünmüş
olarak bulunan oksijen, serbest halde
azottan sonra doğada en bol bulunan elementtir.
Hayvanlar ve basit yapılı bitkiler
solunum yoluyla aldıkları oksijeni karbon
dioksit (CO2 ) halinde havaya ve suya geri
verirler. Daha sonra ortamdaki karbon
dioksit algler ve yeşil (üstün yapılı) bitkiler
tarafından fotosentez yoluyla karbonhidratlara
dönüştürülür, yan ürün olarak da
oksijen açığa çıkar. Dünyadaki sular biyosferin
başlıca oksijen kaynağıdır; mevcut
oksijenin yaklaşık yüzde 90’ınm bu sularda
yaşayan alglerce karşılandığı saptanmıştır.
Öbür biyojeokimyasal çevrimlerde de bazı
aşamalarda oksijenin yer aldığı bilinir.
Sürekli olarak petrol ve kömür gibi fosil
yakıtların yakılmasına, kara ve denizlerdeki
doğal bitki örtüsünün giderek azalmasına
karşın tarımdaki gelişmelerle birlikte artan
tarımsal üretim sayesinde atmosferdeki oksijen
düzeyi göreceli olarak sabit kalır

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)