ÖKSE AĞACI-OTU (BURÇ AĞACI, GÖKÇE AĞACI)

ÖKSE AĞACI-OTU (BURÇ AĞACI, GÖKÇE AĞACI)okse-agaci-otu-burc-agaci-gokce-agaci
Arabçası: Berıtumah, Dibk, Zerk et-Tayr, Haşîşetü’d-Dîk, El-Mıksâs, Ed-Dâbûk.

Farsçası : Dibk; Mûyize ve Mûyirek-i -aselî, Muyizec-i aselî.

Lâtincesi : Loranthus europoeus, Viscıım Albüm.

Yetiştiği yer ve çeşitleri: Memleketimizde tabîî olarak, bazı ağaçlar üzerinde yetişir. İki çeşitTir: ADÎ Ökse otu, Zeytun Ökseotu. Kullanılan maddesi: Otu, yaprakları, çiçekleri, dalları.
Tıbbî Özellik ve Faydaları: a) Ökseotugillerden olup parazit olarak yetişen bir bitkidir. Zeytin, armud ve badem, kavak, meşe, ardıç, çam ağacının üstünde yetişen, yeşil bir bitkidir. Yaprağı zeytin yaprağına benzer. Bundan ökse de yapılır. b) Ökse otu, incirle pişirilip suyu içildiğinde öksürüğe, boğmacaya iyi gelir. c) Kurutulup başta olan çıbanlara ekilse yarayı iyi eder. ç) Döğülerek öz suyu içilse: Atardamar sertliğine ve kan tükürmeğe faydalıdır. d) Yüksek tansiyon’a, sar’aya; kalb atışına şifalıdır. e) Reçine, mum ile karıştırılarak sürüldüğünde kulak diplerindeki müzmin yaralan, cerahatleri geçirir. Kendir ile kanşımı da aynı vazifeyi görür. f) Hamam otu ile pişirilip (haşlanıp) habis yaralar üzerine vurulduğunda, aynca büyümüş dalak üzerine (dıştan) vurulduğunda geçirir ve dalak küçülür.

g) Kırmızı ya da san zımıh ile kanştınlıp hasta tırnaklara vurulduğunda (konduğunda) söker, çıkarır. Hamam otu ve üzüm suyu (şırası) ile kanştınlıp vurulduğunda da kuvvetlendirir. ğ) Bu tertible kurdeşen hastalığına fayda verir. h) Ökse otunun özsuyu: Kadın rahim akıntılanna ve nikrîs’e de faydalıdır. Bunun içilme miktan: 8-10 gram kadardır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*