Okara, Gabriel

Okara, Gabriel (Imomotimi Gbaingbain)
(d. 12 Nisan 1921, Bumodi, Ijo, Nijerya),
Afrika’nın sorunlarını derinlemesine
ele alan yapıtlarıyla tanınmış Nijeryalı şair
ve romancı. Şiirleri kendi ülkesinde yaygınlıkla
okunmuş ve 1960’ların başlarında yabancı
dillere çevrilmiştir. The Voice (1964;
Ses) adlı romanı, ilginç bir dil denemesidir.
Okara İjo dilinden İngilizceye çevirdiği bu
yapıtta, Ijo sözdizimini koruyarak Afrika’ya
özgü düşünce ve imgeleri olduğu gibi aktarmayı
amaçlamıştır.
Büyük ölçüde kendi kendini eğitti. Bir
süre ciltçilik yaptıktan sonra radyo oyunları
yazmaya başladı. 1953’te bir şiiri Nijerya
Sanat Şenliği’nde ödül kazandı. 1960’a gelindiğinde,
artık yetenekli bir yazar olarak
tanınıyordu.
Okara’nın şiirlerinde kolektif bir ses egemendir.
Simgelerin ustaca dengelendiği bir
dizi zıtlıkla dolu bu şiirlerde, yaşamın
aşırılıklarını uzlaştırma isteği (ölüm ve yaşam
yaygın temalardır) ağır basar ve genellikle
gündelik gerçeklikten bir coşku ve
sevinç anma, sonra yeniden gerçekliğe
dönülür.
Okara Afrika halk kültürünü, dinini, düşüncesini
ve imgelerini şiirlerinin yanı sıra
düzyazı yapıtlarında da işler. Düşüncelerini
İjo dilinden İngilizceye olabildiğince doğrudan
aktarmaya çalıştığı Voice’da kullandığı
üslup, anadilinin ses yapısını, deyimlerini
ve sözdizimini yansıtır. Okara bu yapıtında
güncel konuları irdelerken, düzyazının yanı
sıra şiire de yer vererek aydınlıkla karanlığın,
idealizm ile maddeciliğin çatıştığı simgesel
bir dünya kurmayı başarır. Kitap
trajik bir sonla biter, ama okura kurtuluşun
olanaklı olduğu, gelenek ve Batı ikilemini
ortadan kaldıracak yeni bir düzenin gelişmekte
olduğu sezdirilir. Kahramanının iç
gerilimlerini ustaca ele alması, Okara’yı,
kalıplaşmış karakterlerle yetinen birçok NijeryalI
yazardan üstün kılar.
Okara 1960’larda Enugu’daki Doğu Nijerya
Hükümet Hizmetlerinde, Nijerya İç
Savaşı sırasında da Biafra’da istihbarat subayı
olarak çalıştı. 1972-80 arasında Port
Harcourt’ta Rivers Eyalet Yaymevi’nin yöneticiliğini
yaptı. The Fisherman s Invocation
(1978; Balıkçının Duası) adlı şiir kitabı
1979’da Uluslar Topluluğu Ödülü’nü aldı.
Okara ayrıca Nijerya’da çıkan Black Orpheus
ve Uganda’da çıkan Transition dergilerinin
de yazarları arasındaydı.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)