ojit

ojit, özellikle gabro, dolerit ve bazalt gibi
volkanik kayaçlarda çoğunlukla kısa
kalın kristaller halinde bulunan koyu
renkli piroksen minerali (kalsiyum, magnezyum,
demir, titan ve aluminyum silikatı).
Demirce zengin türlerine ferroojitdenir; bunlar genellikle yalnızca ferrogabrolarda,
demirce zengin doleritlerde ve
bunların pegmatitlerinde, siyenitlerde ve
asidik volkan camlarında bulunur. Titanlı
türlerine titanojit denir; bunlar bazik alkali
kayaçların tipik mineralleridir. Kimyasal
formülü ve ayrıntılı fiziksel özellikleri için
bak. piroksen (tablo).
Diyopsit-hedenberjit dizisi ile ojit kesintisiz
bir katı çözeltiler dizisi oluşturduğundan,
bu mineraller optik yöntemlerle bile
birbirlerinden kolayca ayırt edilemezler. Bu
nedenle ojit terimi kimi zaman monoklinal
(biri yatık kesişimli olmak üzere üç eşit
olmayan kristal ekseni) bakışıma sahip piroksen
minerallerini tanımlamak üzere kullanılır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)