Ohm yasası

Ohm yasası, bir elektrik devresinin içinden
geçen kararlı akım miktarının, devrenin
gerilimi (iki ucu arasındaki potansiyel farkı)
ile doğru orantılı olduğunu belirten yasa.
Buna göre, eğer iletken bir telin iki ucu
arasındaki potansiyel farkı (V, volt) üçkatına çıkartılırsa, telden akan akım da (/,
amper) üç katma çıkar ve VII oranı sabit
kalır. Belirli bir malzeme için geçerli olan
VII oranına o malzemenin direnci (R) denir
ve ohm birimiyle ölçülür. Ohm yasasının
geçerli olduğu malzemelerin direnci geniş
bir gerilim ve akım değerleri aralığında
değişmeksizin sabit kalır. Ohm yasası matematiksel
olarak V/I=R biçiminde ifade
edilebilir. Sabit sıcaklıkta, bir elektrik devresi
boyunca direncin genellikle sabit kaldığını
1827’de Alman fizikçi Georg Simon
Ohm deneysel olarak belirlemiştir.
Ohm yasası başka biçimlerde de ifade
edilebilir. Buna göre, bir iletkenin içinden
akan akımın şiddeti, iletkenin iki ucu arasındaki
potansiyel farkının iletkenin direncine
bölümüne eşittir (l=VIR)\ ya da bir
iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkı,
iletkenden akan akım ile iletkenin direncinin
çarpımına eşittir (V=IR). Sabit gerilimli
bir devreye direnç eklenerek ya da devreden
direnç çıkartılarak devreden geçen
akımın şiddeti azaltılabilir ya da artırılabilir.
Ohm yasası, bazı değişikliklerle, alternatif
akımlı devreler için de geçerlidir. Bu tür
devrelerde gerilim ile akım arasındaki ilişkiler
doğru akımlı devrelere göre daha karmaşıktır.
Bu devrelerde akım sürekli değiştiğinden,
akıma karşı direncin yanı sıra
reaktans denen bir engelleme daha ortaya
çıkar. Reaktans ile direncin bileşimine elektriksel
empedans (Z) denir. Bir devrenin
empedansı, devrenin uçlarındaki potansiyel
farkının maksimum değerinin devreden
akan maksimum akıma oranına eşittir. Alternatif
akımlı bir devrenin empedansı sabit
olduğunda, o devre için Ohm yasası geçerlidir
ve yasa Z=V/I biçiminde gösterilebilir.
Ohms yasasına göre bir magnetik devred
e ^ ) magnetomotor kuvvetin magnetik
akıya oranı sabittir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)