Ohio

Ohio, ABD’yi oluşturan eyaletlerden biri.
Ortabatı’da yer alır. Yüzölçümü 115.998
km2, yönetim merkezi Columbus’tur.
Arkeolojik bulgulara göre eyalet topraklarındaki
ilk kalıcı yerleşmeyi kuranlar İÖ y.
200 – İS y. 400 arasında kendilerine özgü bir
kültür geliştiren Hopewell Yerlileriydi. Bölgeye
AvrupalIlar geldiğinde ise burada Miami,
Shawnee, Wyandot ve Delaware Yerlileri
yaşıyordu. Bölgedeki ilk beyaz yerleşmesi,
Amerikan Bağımsızlık Savaşı’na katılan
New England’lılar tarafından 1788’de
kurulan Marietta’ydı. Kuzeybatı Topraklan
’ndan ayrılan ilk eyalet olan Ohio, 1803’te
17. eyalet olarak Birlik’e katıldı. 1850’ye
doğru ülkenin en kalabalık eyaleti haline
geldi. ABD İç Savaşı eyaletin sanayileşmesine
hız kazandırdı.
Ohio, yüzey şekilleri bakımından üç bölgeye
ayrılabilir: Doğudaki Allegheny Platosu,
kuzeybatıdaki Göl Ovaları, eyaletin batı ve
güneybatısında uzanan Orta Ovalar. Eyalet
topraklarının yaklaşık yüzde 30’unun suları
Erie Gölüne, geri kalanı da Ohio-Mississippi
ırmak sistemine boşalır.
Kanada’dan gelen soğuk ve kuru cephe
sistemi ile Meksika’dan gelen sıcak ve nemli
cephe sisteminin etkisi altındaki bölge bol
yağış alır. Yıllık ortalama yağış miktarı 965
mm dolaylarındadır. Güneydeki Porthmouth
kentinde 13°C olan ortalama sıcaklık,
kuzeydoğudaki Dorset’te 8°C’ye düşer. Ohio’
ya 19. yüzyılın başlarında gelen göçmenler
arasında en kalabalık grubu Almanlar
oluşturuyordu. Sonraki yıllarda eyalete Doğu
ve Güneydoğu Avrupa’dan gelen başka
göçmenlerle Güney’den gelen Siyahlar yerleşti.
1980’de Siyahlar eyalet nüfusunun
yüzde 10’unu, Cleveland kentinin nüfusunun
da yüzde 44’ünü oluşturuyordu. Ohio,
1970-80 arasında yüzde 1,3’lük nüfus artış
hızıyla ülke ortalamasının çok altında kaldı.
Ohio coğrafi konumu, zengin doğal kaynakları,
verimli toprakları ve gelişmiş ulaşım
sistemi sayesinde ülkenin ilk sanayileşen
eyaletlerinden biri oldu. Günümüzde
Ohio’daki fabrikalarda işlenen hammaddelerin
yaklaşık üçte biri eyaletin kendi kaynaklarından
sağlanır. Eyalet topraklarının
yüzde 60’tan fazlası tarıma açılmıştır. Ohio
mısır, yulaf ve saman üretiminde önde
gelen eyaletlerden biridir. Doğal kaynaklaraçısından çok zengin olan Ohio’nun en
önemli mineral yakıtları kömür, petrol ve
doğal gazdır. Öteki madenler arasında kireçtaşı,
kumtaşı, kil, şist, alçıtaşı, turba ve
tuz sayılabilir.
Nüfusun büyük bölümü eyalet ekonomisinin
temelini oluşturan sanayi sektöründe
çalışır. Ohio, başta kauçuk ürünleri, porselen,
elektrikli makine, pompa ve boru
tesisatı üretimi olmak üzere, birçok sanayi
dalında ülkenin en önemli eyaletidir.
Ohio gelişmiş bir ulaşım ağına sahiptir.
Ohio Irmağında Panama Kanalından çok
daha yoğun bir trafik görülür. Demiryolu
ağı bakımından ülkenin altıncı eyaleti olan
Ohio’nun karayollarının uzunluğu 177.000
km’yi aşar.
Eyalette 200’den fazla sanat, bilim ve tarih
müzesi bulunur. Eyalette Jackson’daki Elma
Şenliği ve Quaker kentindeki Ohio Hills
Folk Festivali gibi pek çok festival düzenlenir.
1809’da iki eyalet üniversitesine sahip
olan Ohio, günümüzde yüksekokul sayısı
bakımından ülkenin ilk on eyaleti arasında
yer alır. Önde gelen yükseköğretim kurumlan
arasında ..Ohio Eyalet Üniversitesi,
Ohio Wesley Üniversitesi ve Case-Western
Reserve Üniversitesi sayılabilir. Nüfus
(1988 tah.) 10.870.000.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)