Ogier

Ogier (D a n i m a r k a l I), Fransızca o g i e r d e
D A N E M A R C H E , Danca H O LG E R D A N S K E , chanson
de geste(*) adlı ortaçağ Fransız epik
şiirlerinin önemli kahramanlarından biri.
Ogier öyküsü, feodal baronların İmparator
Charlemagne’a karşı savaşlarını konu alan
Geste de Doon de M ay ence (Doon de
Mayence’in Kahramanlığı) adlı çevrimde
anlatılır. Ogier tipinin tarihteki karşılığı,
Charlemagne’ın kardeşi Carloman’ın yandaşı
olan Autcharius’tur; Carloman 771’de
ölünce Charlemagne onun krallığını ele
geçirmişti. Ogier’den chanson de geste’lerde
Danimarka kralı Godtfred’in oğlu, Danimarka
halk şarkılarında da ulusal bir kahraman
olarak söz ediliyorsa da “Danemarche”
adının başlangıçta Danimarka’yı değil,
Ardennes sınır bölgesini belirttiği sanılmaktadır.
Ogier, Charlemagne’la barışmasını konu
alan, 12. yüzyıl başlarına ait La Chevalerie
Ogier de Danemarche (DanimarkalI Ogier’
nin Şövalyeliği) adlı bir başka chanson’un
da kahramanıdır. Aynı yüzyılın sonlarına
ait Les Enfances Ogier’de (Ogier’nin Yetişme
Çağı) bu kez Charlemagne’ın sarayında,
savaşta gösterdiği kahramanlıklar nedeniyle
büyük saygı gören bir şövalye olarak resmedilir.
Yapıt Frankların Ogier’nin önderliğinde
Müslümanlara karşı zafer kazanmasıyla
sona erer.
Ogier öykülerine İzlanda, Kastilya, Katalonya
ve İtalyan edebiyatlarında da rastlanır

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)