Ogden, C(harles) K(ay)

Ogden, C(harles) K(ay) (d. 1 Haziran
1889, Fleetwood, Lancashire – ö. 20 Mart
1957, Londra, İngiltere), İngilizcenin uluslararası
iletişimde kullanılmak üzere basitleştirilmiş
biçimi olan Temel İngilizce’yi(*)
geliştiren İngiliz dilbilimci ve yazar.
1912’de, Thomas Hardy, George Bernard
Shaw, H.G. Wells gibi dönemin önde gelen
yazarlarının yapıtlarını yayımlayan haftalık
The Cambridge Magazine dergisini kurdu.
1919’dan sonra dergiyi üç ayda bir çıkardı
ve edebiyat eleştirmeni I.A. Richards’la
birlikte dil kuramı üzerine hazırladığı The
Meaning o f Meaning (1923; Anlamın Anlamı)
adlı kitabın ön çalışmalarını yayımlamaya
başladı. Bu yapıtta çağdaş psikoloji
araştırmalarından yararlanarak sözcüklerin
nasıl anlam kazandığını açıklamaya çalışıyordu.
Kitabın tanımla ilgili bölümü,
1928’de son biçimini verdiği Temel İngilizcenin
ilk biçimini içeriyordu. Basic Vocabulary
(1930; Temel Sözcük Dağarcığı) ve
Basic English (1930; Temel İngilizce) adlı
kitaplarını The System of Basic English
(1934; Temej İngilizcenin Sistemi) izledi.
Ama Temel İngilizce ancak 1943’te, Winston
Churchill’in Franklin D. Roosevelt’in
de desteğiyle bu dilin kullanım olanaklarını
araştıracak bir kurul oluşturması üzerine
ilgi uyandırmaya başladı ve Ogden’in çalışmaları
günümüzde de geçerliliğini koruyan
yeni bir dil öğrenme anlayışının doğmasına
yol açtı.
J. R. L. Anderson ve başka yazarların hazırladığı
C. K. Ogden: A Collective Memoir
(C. K. Ogden: Ortak Bir Anı) 1977’de
yayımlandı.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)