Oğan, Aziz

Oğan, Aziz (d. 1888, İstanbul – ö. 5 Ekim
1956, İstanbul), İzmir Arkeoloji Müzesi’ni
kuran ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde
uzun yıllar müdür olarak görev yapan
müzeci.
Arkeolog Jale İnan’ın babası olan Oğan,
1903-07 arasında Sanayi-i Nefise Mektebi’nde
(bugün Mimar Sinan Üniversitesi) resim
öğrenimi gördü. Aite dostlan Osman
Hamdi Bey’in desteğiyle Âsar-ı Atika Müzesi’nde
çalışmaya başladı. Ephesos, Sardes,
Aphrodisias, Didyma gibi kazılarda
görev alarak farklı kazı yöntemleri konusunda
bilgisini artırdı. 1914’te Âsar-ı Atika
müfettişi olarak İzmir’e atandıysa da, I.
Dünya Savaşı’nın başlamasıyla orduya katıldı.
1917’de 4. Ordu’ya atandı ve ordukomutanı Cemal Paşa’nın kurduğu, Suriye,
Filistin ve Batı Arabistan’ı içine alan Âsar-ı
Atika Müşavirliği’nde görevlendirildi. Burada,
Türk ordusunda yüzbaşı olarak görev
yapan, Priene, Miletos ve Didyma kazılarını
yürütmüş arkeolog Theodor Wiegand’ın
yardımcısı olarak çalıştı. Şam Müzesi’nin
kuruluşunda, Emeviye Camisi kazılarındaeski Şam kentinin planının çıkarılması ve
Baalbek restorasyon projelerinin hazırlanmasında
bulundu. Şam Sanayi-i Nefise
Mektebi müdürlüğü görevini de üstlendi.
Savaştan sonra İzmir’deki görevine döndü.
İzmir’in işgal ^altında kaldığı sürede (1919-
22) İstanbul Âsar-ı Atika Müzesi’nde Halil
Edhem Bey ile birlikte çalıştı. 1922’de
tekrar İzmir’e dönerek 1931’e değin İzmir
Arkeoloji Müzesi’nin oluşturulması için
çalıştı.
1931’de İstanbul Âsar-ı Atika Müzeleri
müdürlüğüne getirildi; 23 yıl bu görevde
kaldı. Yalnızca bugünkü İstanbul Arkeoloji
Müzeleri’nin değil, Topkapı Sarayı, Türk ve
İslam Eserleri ve Ayasofya müzelerinin de
yöneticiliğini yaptı. Bergama ve Efes’te
yerel müzelerin kurulmasına da katkıda
bulundu. 1931’den başlayarak Eminönü
Halkevi’nde sergi ve müze komitesi başkanı
olarak da çalışan Oğan özellikle, İstanbul
eski yapıt ve anıtlarının korunması çalışmalanna
büyük ölçüde katılmış, İstanbul’un
sarnıçları, surları, hamamlan, camileri, kiliseleri,
sarayları, kasırları ve çeşmeleriyle
ilgili çok sayıda makale yazmıştır. Üç yüze
yakın makalesi vardır. Aynca İzmir Âsar-ı
Atika Müzesi Rehberi (1927), Efes-Ayasuluğ
Rehberi (1927), Bergama Tarihi ve Rehberi
(M. Rahmi ile birlikte, 1929), İzmir Müzesi
Rehberi (1932), Guide du Musee de Symrne
(1933; İzmir Müzesi Rehberi), Didim’de
Apollon Mabedi Kılavuzu (1951), Kariye
Camii, Eski Hora Manastırı (V. Mirmiroğlu
ile birlikte, 1955) gibi kitapları da yayımlanmıştır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)