Ogaden

Ogaden, Etiyopya’nın doğusunda, Hararge
ve Bale illerinin güneydoğusunda kıraç
bölge. Somali-Etiyopya sınırıyla Etiyopya’
daki Doğu Platosunun arasında uzanan
çorak düzlüğü kapsar. Bölgedeki başlıca
akarsu Şebeli’dir. Cubba Irmağı Ogaden’in
güneybatı ucundan doğar.
Nüfus yoğunluğu düşük olan bölgede büyük
yerleşmeler yoktur. Nüfus 16. yüzyılda
bölgeye göç ederek Gallaların (Oromolar)
yerini alan göçebelerden oluşur. Bu göçebeler
Somali dili konuşur.
19. yüzyıl sonlarında hem Etiyopya, hem
de Somaliland’daki İtalyan protektora yönetimi
Ogaden üzerinde hak iddia etti.
Etiyopya imparatoru II. Menelik İtalyanları
1896’da kuzeydeki Adowa’da bozguna uğrattıktan
sonra Ogaden’i işgal etti. Ama
sınır anlaşmazlıkları sürdü ve 1930’ların
başında Valval Vahasını ele geçiren İtalyanlar
1935’te Somaliland üzerinden Ogaden’i
işgal etmeye başladılar. Ertesi yıl bölgenin
Somaliland’la birleştirilmesiyle İtalyan Doğu
Afrikası oluşturuldu. Ama Etiyopya,
Fransa ve İngiltere’nin desteğiyle II. Dünya
Savaşı sırasında Ogaden’i geri aldı.
Somali’nin 1960’ta bağımsızlığını kazanmasından
sonra bölgede sınır çatışmaları ve
iç huzursuzluklar yeniden baş gösterdi.
Aynı tarihlerde Muktal Dahir önderliğindeki
Batı Somali Kurtuluş Cephesi, Ogaden’
de Etiyopya egemenliğine son vermek için
gerilla mücadelesi başlattı. Somali ordusu
bölgede yaşayan göçebelerin de desteğiyle1977’nin ikinci yansında Ogaden’i işgal etti.
Ama Küba ve Sovyetler Birliği’nden yardım
alan Etiyopya Şubat-Mart 1978’de Somali
ordusunu bölgeden çıkardı ve Somalililerle
yaptıkları işbirliğine misilleme olarak Ogaden
köylerine karşı yoğun hava saldırıları
başlattı. 1980’lerin başında Ogaden bölgesinden
kaçarak Somali’ye sığınan köylülerin
sayısı, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 1,5
milyonu aşmıştı. Ogaden’in denetimi konusunda
taraflar arasında henüz bir anlaşma
sağlanamamıştır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)