ofset baskı

ofset baskı, basımcılıkta, baskı levhasındaki
mürekkeplendirilmiş görüntünün kauçuk
kaplı bir silindire basıldıktan sonra buradan
kâğıt ya da başka türden malzemelerin
yüzeyine aktarılması (ofset) yöntemine dayalı
olarak gerçekleştirilen baskı tekniği.
Kauçuk kazanı da denen kauçuk silindir,
işleme esneklik sağlayarak ağaç, bez, metal,
deri ve pütürlü kâğıt gibi malzemelere baskı
yapılabilmesini olanaklı kılar. 1904’te
ABDTi basım ustası Ira W. Rubel’in bir
rastlantı sonucu bulduğu ofset baskı yöntemi
kısa sürede hızla yaygınlaşmıştır.
Ofset baskıda baskısı yapılacak görüntü,
baskı levhasının yüzeyinin ne üstüne yükseltilmiş
(tipo baskıda olduğu gibi), ne de
çukurlar halinde yüzeyden aşağıya indirilmiş
(çukur baskıda olduğu gibi) durumdadır.
Bu teknikte görüntü baskı levhasının
yüzeyine çıkartılmış durumdadır, yani
onunla aynı düzeydedir.
Taş baskınm(*) gelişkin bir türü olan ofset
tekniğinde su ile yağın karışmama özelliğinden
yararlanılır; böylece yağ yapılı mürekkep,
baskı levhasının yağa duyarlı olan
bölgelerinde tutunabilir, levhanın su tutan
bölümleri ise mürekkep tutmaz. Ofset baskı
levhaları çoğunlukla çinko ya da alüminyumdan
ya da değişik metallerin kat kat
yayılmasından oluşur. Levhanın yüzeyi işlenerek
gözenekli bir yapıya kavuşturulur ve
daha sonra ışığa duyarlı bir katmanla kaplanır.
Ardından levhanın üstüne, baskısı yapılacak
görüntünün filmi yerleştirilerek
ışığa tutulur. Duyarlı katmanın ışık alan
bölgeleri sertleşir; levhanın görüntü olmayan
bölümleri yıkanır ve böylece bu bölümler
nemlenerek mürekkep tutmaz duruma
gelir.
Modern ofset makinelerinde baskı işlemi
üç döner silindirin yardımıyla gerçekleştirilir.
Bunlardan birincisi, üzerine metal levhanın
tutturulduğu levha silindiri (kalıp
silindiri); İkincisi, üzeri bir kauçuk gömlekle
kaplanmış olan baskı kauçuğu silindiri
(kauçuk kazanı); üçüncüsü de, kâğıdı kauçuk
kazanına bastıran baskı silindiridir.
Kalıp silindiri önce bir dizi nemlendirme
silindiriyle temas eder ve böylece metalin
taneli yüzeyi nemlenir. Ardından kalıbın
üzerinden bir dizi mürekkepleme silindiri
geçer, görüntü bölümleri mürekkep tutar,
diğer bölümler tutmaz. Daha sonra görüntü
önce kauçuk kazanma, oradan da kauçuk
kazanı ile baskı merdanesi arasından geçen
kâğıda aktarılır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)