Of

Of, Karadeniz Bölgesi’nin doğu kesiminde,
Trabzon iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kent.
Yüzölçümü 511 km2’dir. Doğuda Rize ili,
güney ve güneybatıda Çaykara, batıda Sürmene
ilçeleri, kuzeyde de Karadeniz ile
çevrilidir.
İlçe toprakları çok dar bir kıyı şeridinin
hemen ardında yükselen dağlık alanlardan
oluşur. Karadeniz kıyısından ilin iç kesimlerine
kadar uzanan bu toprakları Doğu
Karadeniz Sıradağlarının kıyı dağlan engebelendirir.
Yüksek kesimlerinde yaylaların
yer aldığı bu dağlar, ilçe topraklannın
sularım toplayan Solaklı Çayı ve Baltacı
Deresi ile doğuda doğal sınır oluşturan
İkizdere (İyidere) tarafından derin biçimde
parçalanmıştır.
Büyük bölümü kırsal kesimde yaşayan ilçe
halkı geçimini tarım ve balıkçılıkla sağlar.
Başlıca tarım ürünleri çay, mısır ve patatestir.
1984’te ilin en çok çay üreten (79.382
ton) ilçesi olan Of’ta az miktarda lahana,
fındık, elma ve hayvan pancarı da yetiştirilir.
Sığır ve koyun besiciliği yapılan ilçede bir
yapay tohumlama istasyonu vardır. Eskiden
yaygın olan yaylacılık giderek önemini yitirmektedir.
Kıyı halkının bir bölümü geçimini
balıkçılıktan sağlar. Kıyı kesiminde tekne
yapım merkezleri ve çay işleme tesisleri
vardır. İlçe topraklarında bakır içeren cevher
yatakları bulunmuştur.
Yöre İÖ 312’de Pontus, daha sonra da
Roma ve Bizans egemenliğine girdi. Komnenosların
Trabzon’da kurduğu devletin
sınırları içindeyken Cenevizlerle Rumlar
arasında sık sık el değiştirdi. 1461’de OsmanlI
topraklarına katıldı. Yöre 19. yüzyıl
sonlarında Trabzon vilayetinin Lazistan
sancağına bağlı bir kaza olarak yönetiliyordu.Miletoslular tarafından bir ticaret kolonisi
olarak kurulan Of kenti ilçenin kuzeyinde,
Karadeniz kıyısında yer alır. Soğanlı Geçidini
(2.330 m) aşarak Bayburt’u Karadeniz
kıyı yoluna bağlayan karayolu kentin 1 km
kadar batısında kavşak yapar. Of kenti il
merkezi Trabzon’a 50 km uzaklıktadır. Eski
bir yerleşme olmasına karşın kentte önemli
bir tarihsel yapı bulunmaz.
Of Belediyesi 1873’te kurulmuştur. Nüfus
(1985) ilçe, 88.030; kent, 11.018.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)