odundoku

odundoku, k s î l e m olarak da bilinir, bitkilerdeki
iletim sisteminin, su ve suda çözünmüş
minerallerin köklerden yapraklara taşınmasında
rol oynayan bölümü. Odundoku
su iletimine uyarlanmış ince, uzun ve içi boş
hücreleri kapsar; tipik odundoku elementleri
arasında başlıca trake, trakeit, özekdokuhücreleri ve lifler sayılabilir. Odunsu bitkinin
kök ve gövde sisteminin ana bölümünü
odundoku oluşturur. Odundoku oluşumu
ilk olarak kök ve sürgün uçlarındaki (uç
sürgendoku) hücrelerin bölünmesiyle başlar,
bu süreç sonunda birincil odundoku
doğar; gövde ve köklerdeki enine büyümeden
sorumlu büyütkendoku ise ikincil odundokuyu
oluşturur. Bunun sonucunda ikincil
odundoku tarafından örtülen birincil odundoku
hücreleri canlılığını zamanla yitirir ve
iletim yeteneğini kaybederek yalnızca destek
işlevi gören sert bir iskelet haline gelir.
İletim işlevini ise ikincil odundoku üstlenir.
Ayrıca bak. özekdoku, trake, trakeit.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)