ödeme emri,

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

ödeme emri, ilamsız icra ya da iflas takibi
üzerine icra dairesince borçluya gönderilen
resmî ödeme çağrısı. Önceden bir mahkeme
hükmüne gerek olmaksızın, alacaklının istemi
üzerine hazırlanır. Memurun bu konuda
araştırma yetkisi yoktur. Cebri icranın başlangıç
işlemi sayılan ödeme emri her takibin
temelidir; bu gereğe uyulmayarak yapılan
icra işlemleri borçlunun tetkik merciine
yapacağı şikâyet üzerine iptal edilebilir.
Borçlu, bir ihtar niteliği taşıyan ödeme
emrine bildirimden başlayarak yedi gün
içinde itiraz edebilir, itiraza uğramamış
ödeme emri cebri icra belgesi niteliği kazanır.
Senede ya da borca itiraz etmeyen
borçlunun yedi gün içinde mal bildiriminde
bulunması gerekir. Süresi içinde bunu yapmazsa
ya da gerçeğe aykırı bildirimde
bulunursa hapisle cezalandırılır.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.