odeion

odeion (Yunancada “şarkı söylenen yer”),
Eski Yunan’da ve Roma’da müzikçilerin ve
hatiplerin becerilerini sergilediği ya da yarıştığı,
üstü örtülü bir tür küçük tiyatro yapısı.
Odeion’lar, Antik Çağdaki çalgıların sesininbüyük açık hava tiyatrolarında rahatça duyulamaması
nedeniyle ortaya çıkmıştır.
Yunan biyografi yazarı Plutarkhos’a göre
ilk odeion İO 435’te Perikles tarafından
Atina’da yaptırılmıştı. Dionysos Tiyatrosu’
nun yanındaki bu yapıda konserler verilirdi.
Dörtgen planı ve sivri çatısıyla bu yapı
kendinden sonrakilerden ayrılır. Romalı
mimarlık kuramcısı Vitruvius bu odeion’un
İÖ 1. yüzyılda Mithradates’le yapılan savaşlar
sırasında yandığını belirtir.
Yunan düşünürü Herodes Atticos İS
161’de Akropolis’in yanında karısı Regilla’
nın adına yeni bir odeion yaptırdı. Planı
Dionysos Tiyatrosu gibi yarım daire biçiminde
olan bu odeion sütunlu bir yolla tiyatroya
bağlanıyordu. Otuz üç sıralı oturma
yerine yaklaşık 6 bin izleyici sığıyordu.
Müzikçilerin olduğu yerin üstü büyük olasılıkla
kapalıydı. Restore edilen bu yapı hâlâ
kullanılmaktadır. Korinthos’ta bulunan bir
başka odeion’u da Herodes Atticos yaptırmıştır.
Roma Döneminde de birçok kentte
odeion’lar yapılmış, hem toplantı hem de
konser ve yarışma salonu olarak kullanılmıştır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)