Oda Nobunaga

Oda Nobunaga, asıl adı KiçiHoşi. sonradan
s a b u r o (d. 1534, Ovari – ö. 21 Haziran
1582, Kyoto, Japonya), Japon savaşçı. Aşikaga
şogunluğunu devirmiş ve Japon eyaletlerinin
yarısını kendi yönetimi altında
birleştirerek yıllardır sürmekte olan feodal
savaşları sona erdirmiştir.
Ünlü Fucivara ailesinden gelen bir devlet
görevlisinin oğluydu. 1549’da babasınınmülklerini devraldı. O sırada Aşikaga şogunluğu
merkezî otoriteyi sağlayamaz olmuş
ve topraklarını genişletmek isteyen
daimyo’lar(*) arasında savaş başlamıştı.
Nobunaga kısa sürede hem akrabalarına,
hem de eyaletin en güçlü ailesine karşı
üstünlük sağladı. 1560’ta Ovari’nin tümünü
denetimi altına alarak askeri yeteneğini
kanıtladı. Aynı yıl komşu eyaletlerin birini
elinde tutan İmagava Yoşimoto’nun büyük
kuvvetlerini yenilgiye uğratarak kimsenin
beklemediği bir zafer kazandı. Bu, ülkeyi
birleştirme yolunda attığı ilk adım oldu.
1562’de komşu Mikava eyaletinin feodal
beyi Tokugava İeyasu ile ittifak kurdu.
Ertesi yıl, bir suikast sonucu öldürülen
şogun Aşikaga Yoşiteru’nun yerine Yoşiaki’yi
geçirmek için Kyoto üzerine yürüyerek
Yoşiaki’yi şogun ilan etti. Ama kısa bir süre
sonra Yoşiaki’yle arası açıldı ve 1573’te onu
iktidardan uzaklaştırdı. Bu olay Aşikaga
şogunluğunun sonu oldu.
Nobunaga, askeri seferlerinin yanı sıra,
Ovari Ovasının merkezindeki Nagoya kentinde
yeni güçlenmeye başlayan tüccarların
desteğini alarak önemli bir mali güç sağladı.
Daimyo”lann yollardan geçiş ücreti ve loncalardan
vergi almalarını yasakladı. Ele geçirdiği
malikâne ve tapınak mülklerinin çoğunu
samuraîlere (savaşçı) ve varlıklı çiftçilere
dağıtarak onların bağlılığını kazandı.
Ayrıca Budacı mezheplerin etkisini azaltarak
konumunu daha da güçlendirdi. Bu
amaçla, Heian döneminden (794-1188) beri
ülkenin dinsel ve siyasal yaşamında önemli
rol oynayan Budacılığın Tendai mezhebinin
merkezi olan Enryaku-ci manastırlarını yıktırdı.
Yoşiaki’yi destekleyerek ve bazı da-
/rayo’larla ittifak kurarak ülkeyi birleştirme
çabalarını engelleyen İkko mezhebiyle mücadelesi
ise yaklaşık 10 yıl sürdü. Yönetim
merkezini Kyoto’ya taşıdıktan sonra Cizvit
misyonerlerini koruması altına aldı ve başkenttebir kilise, Azuçi’de bir ilahiyat okulu
kurmalarına izin verdi. Bu uygulamanın tek
nedeni Batı kültürüne duyduğu ilgi değildi.
Nobunaga, Hıristiyanlığın güçlenmesiyle
Budacı tapınakların etkisinin azalacağını
düşünüyordu. 1582 ilkbaharına doğru bütün
Orta Japonya’yı denetimine alan Nobunaga,
egemenliğini ülkenin batısına doğru
genişletme hazırlıkları içindeyken vasatlarından
birinin başlattığı bir ayaklanma sırasında
yaralanınca intihar etti. Öldüğünde
Japonya’nın hemen hemen yarısını denetimi
altına almış ve ülkenin siyasal ve ekonomik
birliğine giden yolu açmıştı

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)