ÖBÜR DÜNYANIN EFENDİSİ

ÖBÜR DÜNYANIN EFENDİSİ

ÖBÜR DÜNYANIN EFENDİSİ

Mısır dininin başlangıç yılları ve özellikle Osiris’le ilgili bilgiler bu tanrının
başlangıçta, Eski Mısır’daki tanrısal varlıklar arasında önemli bir rol oynamadığım gösterir. O zamanlar, toprağa bereket veren güçlerin cisimleşmesi ve bitkilerin tanrısı olan Osiris’ in etkisi, kısa sürede dinsel merkeze yayıldı ve buralarda öbür tanrıların yerini aldı, işlevlerini üstlendi. Busi-ris’te tanrı-kral olan Anceti’nin yerine geçti. Heliopolis’te, tanrılar topluluğuna katıldı ve İsis’i kendisine kız-kardeş ve eş olarak aldı. Memphis’te kendisini, tanrı Ptah’ın ölümle ilgili bir niteliğiyle özdeşleştirerek ölüler tanrısı oldu. Abidos’ta, ölülerin efendisi ve yeraltı gömütlüklerinin yöneticisi olan Khentamentiu’nun nüfuzunu yok ederek onun yerini aldı ve yeraltı tanrılarının en büyüğü oldu. Abi-dos’un efendisi ve her ölünün önünde hesap vermek zorunda olduğu tanrıydı.

Yargılama lehte sonuçlanırsa, ölü de artık bir Osiris olacak ve tanrı kendisine sonsuzluk krallığında ölümsüzlük verecekti.

Osiris’in çeşitli yönlerini bağdaştırmayı reddeden halk mitolojisi, bu tanrı çevresinde bir efsane yarattı: Bu efsaneye göre Osiris, ölümle karşılaşan bir insan kişiliğindeydi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.