Obruk Platosu

Obruk Platosu, İç Anadolu Bölgesi’nde
plato. Tuz Gölü havzası ile güneydeki
Konya Ovasını birbirinden ayırır. Yüksekliği
1.100-1.200 m arasında değişen platonun
hafif dalgalı bir görünümü vardır.
Üzerinde, Konya’nın kuzeyindeki Bozdağ
(1.947 m) gibi dar ve sürekli sırtlar biçiminde
uzanan eski bir temele ait kıvrımlı
kalıntılar görülür. Plato yüzeyinin büyük bir
bölümü Pliyosen Bölümde (y. 7-2,5 milyon
yıl önce) oluşmuş göl depolarına ait kalkerlerle
kaplıdır. Bu geniş kalkerli alanda
çeşitli karstik yüzey şekillerine rastlanır.
Bunlar arasında en yaygın olanı platoya
adını veren obruk(*) adlı doğal kuyulardır.
Çoğu kuru olan bu obruklardan bazılarının
içinde göl vardır. Bunların en önemlisi,
Konya kentinin yaklaşık 70 km kuzeydoğusunda
yer alan Obruk bucak merkezinin 4
km kadar kuzeyindeki obruktur. Obruk ya
da Kızören Obruğu adlarıyla anılan ve
kenarlan bir kuyuyu andırır biçimde dik
olan bu obruğun ağız kesiminden 20-25 m
aşağıda bir göl yer alır. Çevresi 720 m, çapı
228 m olan ve yeraltı sularıyla beslenen bu
obruk gölünün derinliği 145 m’dir. Oldukça
kurak olan yörede tatlı sularıyla önemli bir
içme suyu kaynağı oluşturan ve Obruk Gölü
adıyla anılan bu gölün kıyısında bir pompa
istasyonu vardır.
Obruk Platosunda yer alan öteki obruklar
Obruk Gölünün 25 km kadar güneydoğusunda
bir küme oluşturur. Bu kümenin en
kuzeyindeki obruk, içinde göl olmayan
Kuruobruk’tur. Bu obruğun yaklaşık 4 km
güneydoğusunda Meyil (Mehil) Obruğu yer
alır. Bu obruğun içinde de pek derin
olmayan bir göl vardır. Bu kümenin en
ilginç obruğu, içbükey yamaçları alt kesimde
birden dikleşen ve yörede Çıralının
Deniz Obruğu olarak da bilinen Çıralı
Obruğudur. Obruğun içinde çapı 200 m
kadar olan gölün su yüzeyi ile obruğun üst
kenarı arasında 60 m düzey farkı vardır.
Sularında balık yaşayan bu obruk gölünün
kıyısına doğru alçalan yamaçlarda bazı mağaralar
görülür. Bu kümede yer alan ve
içinde göl bulunan bir başka obruk da
Karain Obruğudur. Kuru obrukların başlıcaları
ise Potur Obruğu, Akobruk, Kangallıobruk,
Kızılobruk, Çifte Obruklar ve Celal
Obruğu adıyla da anılan Derindoruk’tur.
Doğal bitki örtüsü step görünümünde olan
Obruk Platosu önemli bir hayvancılık alanıdır.
Platoda hayvancılıkla uğraşanların yararlandığı
yaylalar vardır. Bunlardan en
önemlileri Dikmen, Meyil, Badrik, Büyük
ve Küçük Çıralı yaylalarıdır. Nevşehir’iAksaray üzerinden Konya’ya bağlayan yol
Obruk Platosundan, Ankara’yı Konya’ya
bağlayan yol da, Altınekin (Zıvarık) Ovası
ile Konya Ovası arasında bu platonun batı
ucundan geçer.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)